Ara :     
 
         
 
<< Geri Yazdır
Nozokomiyal Vankomisin Dirençli Enterokok Kolonizasyonunun Araştırılması
Dr. Murat KUTLU*, Dr. Selda SAYIN KUTLU**, Dr. Yeşim ÇETİNKAYA ŞARDAN***,
Dr. Önder ERGÖNÜL*, Dr. Şebnem EREN*, Dr. Harika ESENER*, Dr. Aysel K. ÇELİKBAŞ*,
Dr. Serhat ÜNAL***, Dr. Başak DOKUZOĞUZ*

    *  Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara,
  **  Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Denizli,
***  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Ankara.

ÖZET

Çalışmamızda, cerrahi yoğun bakım üniteleri (YBÜ) ve yanık ünitesindeki hastalarda, vankomisine dirençli enterokok (VRE) kolonizasyonu prevalansı ve risk faktörlerinin saptanması amaçlanmıştır. Bu prospektif sürveyans çalışması, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, sekiz ay ara ile iki aşamada yapılmıştır. Çalışmanın ikinci aşaması, çok-merkezli bir çalışmanın parçası olarak yürütülmüştür. İlk aşamada, takip edilen 71 hastadan 126 perirektal örnek alınmış ve Enterococcus faecalis olarak tiplendirilen altı suşun, vankomisin minimum inhibitör konsantrasyonu (MİK) değeri < 4 µg/mL bulunmuştur. İkinci aşamada, takip edilen 69 hastadan 100 perirektal örnek alınmış ve E. faecalis olarak tiplendirilen beş suşun, vankomisin MİK değeri < 4 µg/mL bulunmuştur. Her iki aşamada da VRE kolonizasyonu saptanmamıştır. Bu sonucun, 1999 yılından itibaren hastanemizde uygulanan kısıtlı antibiyotik kullanımı politikasına bağlı olduğu düşünülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Vankomisin, Enterokok, Sürveyans, Direnç.
SUMMARY
Investigation of Vancomycin-Resistant Enterococci Colonization
The aim of our study was to determine the prevalence and risk factors of colonization with vancomycin-resistant enterococci (VRE) among surgical intensive care and burn unit patients. This prospective surveillance study was designed in two steps with eight months of interval in Ankara Numune Teaching and Research Hospital. The second phase of the study was part of a multicentric study. In the first phase, 71 patients were followed and 126 perirectal samples were obtained. Six strains were speciated as Enterococcus faecalis, and vancomycin MIC value of all strains were found to be < 4 µg/mL. In the second phase 69 patients were followed and 100 perirectal samples were obtained. Five strains were speciated as E. faecalis with MIC value of < 4 µg/mL. In both phases, no VRE colonization was detected. This result was considered to be the consequence of antibiotic restriction policy, which was active in our hospital since 1999.
Key Words: Vancomycin, Enterococcus, Surveillance, Resistance.
YAZIŞMA ADRESİ
Uzm. Dr. Selda SAYIN KUTLU
Barbaros Caddesi, Çamlaraltı Mahallesi
Altın şehir Sitesi, A-Blok No: 4
Kınıklı-DENİZLİ
e-mail: sayinkutlu@yahoo.com

Makalenin Geliş Tarihi: 08.03.2006        Kabul Tarihi: 15.07.2006
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir