Ara :     
 
         
 
<< Geri Yazdır

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Vankomisine Dirençli Enterokok İnfeksiyonu

Dr. Süreyya GÜL YURTSEVER*, Dr. A. Gamze ŞENER*, Dr. Mustafa PEHLİVAN**, Dr. İlhan AFŞAR*, Bio. Nihan ÇEKEN*, Dr. Metin TÜRKER*

  *  İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı,
**  İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği, İzmir.

ÖZET

Vankomisine dirençli enterokoklar (VRE) son 10 yıldır hastane infeksiyonlarının önemli bir etkeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'nde en yaygın ikinci nozokomiyal patojendir. Ülkemizde de son zamanlarda çok sayıda olgu yayınlanmıştır. Enterokoklar vankomisin dahil olmak üzere çoklu antibiyotik dirençleri nedeniyle de önemli mikroorganizmalardır. Hastanemizde ilk VRE (Enterococcus faecium) Mart 2005 tarihinde hematoloji kliniğinde akut lenfoblastik lösemi tanısıyla izlenen hastada saptanmıştır. Bir VRE kan dolaşımı infeksiyonu ve 12 kolonize hastayla sınırlı VRE epidemisinde, Hastane İnfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından VRE yayılımının kontrolüne yönelik gerekli önlemler alınmıştır. Bu yazıda hastanemizde hematoloji kliniğinde saptanan ilk VRE infeksiyonu ve sonrasında alınan önlemler ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Vankomisin, Enterokok, Direnç.
SUMMARY
Vancomycin-Resistant Enterococci Infection in Izmir Ataturk Training and Research Hospital
Enterococci have emerged as important nosocomial pathogens during the past decade. They are the second most common cause of nosocomial infections in the United States. Recently numerous reports have been published in our country. Enterococci are also important microorganisms owing to multiple resistances to antimicrobial agents, including vancomycin. Vancomycin-resistant enterococcus (VRE) was first isolated from acute lenfoblastic leukemia patient in haematology clinic of our hospital in 2005. One case with VRE bacteremia and 12 cases with VRE colonisation were detected and precautions for inhibition of spread of VRE were taken by infection control committee. In this paper a case with VRE infection in hematology clinic of our hospital and the following precautions were discussed.
Key Words: Vancomycin, Enterococcus, Resistance.
YAZIŞMA ADRESİ

Uzm. Dr. Süreyya GÜL YURTSEVER

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Mikrobiyoloji ve
Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı
İZMİR
 
Makalenin Geliş Tarihi: 28.07.2005        Kabul Tarihi: 27.01.2006
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir