Ara :     
 
         
 
<< Geri Yazdır
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Hastanesinde Hastane İnfeksiyonları Sürveyansı
Dr. Güven ÇELEBİ*, Dr. Nihal PİŞKİN*, Dr. Hande AYDEMİR*, Dr. Nefise ÖZTOPRAK*,
Dr. Canan KÜLAH**, Hem. Yurdagül DEMİROĞLU***

    *  Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,
  **  Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,
***  Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi, Zonguldak.

ÖZET

Bu çalışmada, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi (ZKÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde 2004 ve 2005 yıllarında gelişen hastane infeksiyonları, infeksiyon hızları, invaziv alet ilişkili infeksiyon hızları ve infeksiyon etkenleri incelendi. Genel hastane infeksiyon hızı 2004 yılında %5.28, 2005 yılında %4.28 olarak saptandı. Merkezi yoğun bakım üniteleri (YBÜ)'nde infeksiyon hızları yıllara göre sırasıyla; toplam infeksiyon hızı 50.7-47.87/1000 hasta günü, ventilatörle ilişkili pnömoni (VİP) 51.07-55.13 /1000 ventilatör günü, üriner kateterle ilişkili üriner sistem infeksiyonu (ÜSİ) 13.89-13.38/1000 üriner kateter günü ve santral venöz kateterle (SVK) ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu (KDİ) 6.07-6.19/1000 santral kateter günü olarak bulundu. YBÜ'lerimizde saptanan invaziv alet kullanım oranları ve invaziv alet ilişkili infeksiyon hızları "National Nosocomial Infections Surveillance (NNIS)" verilerinde belirtilen eş değer nitelikteki YBÜ'lerden genel olarak yüksek bulundu.
YBÜ dışı servislerde en sık oluşan infeksiyon tipi ve hızı her iki yılda sırasıyla; ÜSİ (%0.81 ve %0.33), cerrahi alan infeksiyonu (CAİ) (%0.61 ve %0.29) ve KDİ (%0.24 ve %0.13) olarak belirlendi. Merkezi YBÜ'lerde en sık görülen infeksiyon tipi ve hızı; 2004 yılında solunum sistemi infeksiyonu (SSİ) (17.4/1000), ÜSİ (15.68/1000) ve KDİ (6.44/1000), 2005 yılında ise SSİ (17.25/1000), ÜSİ (10.12/1000) ve CAİ (9.34/1000) olarak saptandı.
Anahtar Kelimeler: Hastane İnfeksiyonu, İnfeksiyon Hızı, Sürveyans, Yoğun Bakım Ünitesi.
SUMMARY
Nosocomial Infections Surveillance in Zonguldak Karaelmas University Hospital
In this study, we prospectively investigated nosocomial infections, infection rates, device associated infection rates and isolated agents in the hospital of Zonguldak Karaelmas University Medical Faculty between January 2004 and December 2005. The general hospital infection rates were 5.28% in 2004 and 4.28% in 2005. The infection rates and device associated infection rates at central ICUs in the following two years were as follows; total infection rates 50.7-47.87/1000 patients days, ventilator-associated pneumonia rates 51.07-55.13/1000 ventilator days, catheter-associated urinary tract infection (UTI) rates 13.89-13.38/1000 urinary catheter days, central-line associated bloodstream infection rates (BSI) 6.07-6.19/1000 central-line days. The device associated infection rates and device utilization ratios in our ICUs were generally higher than the similar ICUs in National Nosocomial Infections Surveillance (NNIS) system.
In general wards, the most common type of infections and infection rates in the following two years were: UTI (0.81% and 0.33%), surgical site infections (0.61% and 0.29%) and BSI (0.24% and 0.13%). In central ICUs the most common type of infections and infection rates were; respiratory tract infections (RTI) (17.4/1000), UTI (15.68/1000) and BSI (6.44/1000) in 2004 and RTI (17.25/1000), UTI (10.12/1000), surgical site infections (9.34/1000) in 2005.
Key Words: Nosocomial Infection, Infection Rate, Surveillance, Intensive Care Unit.
YAZIŞMA ADRESİ
Yrd. Doç. Dr. Güven ÇELEBİ
Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
67600 Kozlu-ZONGULDAK

Makalenin Geliş Tarihi: 18.05.2006        Kabul Tarihi: 17.11.2006
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir