Ara :     
 
         
 
<< Geri Yazdır
Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitemizde Görülen Nozokomiyal İnfeksiyonlar ve
İnfeksiyon Risk Faktörleri
Dr. Nihal PİŞKİN*, Dr. Ediz TÜTÜNCÜ*, Dr. Hande AYDEMİR*, Dr. Aysun YALÇI*,
Dr. Yunus GÜRBÜZ*, Dr. Rüçhan TÜRKYILMAZ*

* SB Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara.

ÖZET

Nozokomiyal infeksiyonlar yoğun bakım üniteleri (YBÜ)'nde en sık görülen komplikasyonlardandır. Bu çalışmada, 1 Aralık 2003-1 Şubat 2005 tarihleri arasında SB Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Reanimasyon YBÜ'de yatan hastalar infeksiyon gelişimi ve infeksiyon gelişimine etki eden risk faktörleri yönünden prospektif olarak izlendi. YBÜ'ye yatan toplam 61 hastanın 31'inde, 940 hasta gününde 77 infeksiyon epizodu saptandı. YBÜ'de gelişen infeksiyon hızı 81.9/1000 hasta günü olarak bulundu. Bu infeksiyonların %66.2'sinin pnömoni, %28.6'sının üriner sistem infeksiyonu (ÜSİ) ve %5.2'sinin primer bakteremi olduğu saptandı. YBÜ'de edinilen alet ilişkili infeksiyon oranları hesaplandığında; ventilatör ilişkili pnömoni (VİP) oranı 61.4/1000 ventilatör günü, üriner kateter ilişkili ÜSİ oranı 23.7/1000 üriner kateter günü ve santral venöz kateter (SVK) ilişkili bakteremi oranı 8.69/1000 SVK günü olarak bulundu. Yapılan tek değişkenli analiz sonucunda, YBÜ'de edinilmiş infeksiyon için olası risk faktörü olarak incelenen parametrelerden yatışta infeksiyon varlığının nozokomiyal infeksiyon gelişimini azalttığı [p< 0.05, rölatif risk (RR)= 0.41, %95 güven aralığı (GA)= 0.30-0.57] belirlendi. Altta yatan hastalık varlığı (p< 0.05, RR= 2.63, %95 GA= 1.84-3.75), yatış süresinin yedi günden uzun olması (p< 0.001, RR= 3.70, %95 GA= 1.97-6.95), mekanik ventilasyon uygulanması (p< 0.001, RR= 2.55, %95 GA= 1.81-3.58), mekanik ventilasyonun yedi günden uzun uygulanması (p= 0.001, RR= 3.28, %95 GA= 1.67-6.42) ve parenteral beslenme varlığı (p< 0.001, RR= 2.66, %95 GA= 1.41-5.02) nozokomiyal infeksiyon gelişimi için risk faktörü olarak saptandı. YBÜ'de edinilmiş infeksiyonla ilişkili olası risk faktörleri için çok değişkenli lojistik regresyon analizi yapıldığında mekanik ventilasyon süresi (p< 0.001, OR= 1.22, %95 GA= 1.08-1.38) infeksiyon gelişimi için tek bağımsız risk faktörü olarak bulundu.
Anahtar Kelimeler: Yoğun Bakım, İnfeksiyon, Risk Faktörleri.
SUMMARY
Intensive Care Unit Acquired Infections and Risk Factors for Infections in Our Reanimation Intensive Care Unit
In univariate analysis; it is determined that infection on admission, one of the probable risk factor investigated for intensive care unit (ICU) acquired infections, has decreased nosocomial infection acquisation [p< 0.005, relative risk (RR)= 0.41, 95% confidence interval (CI)= 0.30-0.57]. Underlying disease [p< 0.05, RR= 2.63, 95% CI= 1.84-3.75], length of ICU stay over seven days [p< 0.001, RR= 3.70, 95% CI= 1.97-6.95], mechanical ventilation [p< 0.001, RR= 2.55, 95% CI= 1.81-3.58], duration of mechanical ventilation over seven days [p= 0.001, RR= 3.28, 95% CI= 1.67-6.42] and parenteral nutrition [p< 0.001, RR= 2.66, 95% CI= 1.41-5.02]  were found to be significant  risk factors for nosocomial infections. In multivariate logistic regression analysis; duration of mechanical ventilation was determined as the only independent risk factor for ICU acquired infections [p< 0.001, Odds Ratio (OR)= 1.22, 95% CI= 1.08-1.38].
Key Words: Intensive Care, Infection, Risk Factors.
YAZIŞMA ADRESİ
Uzm. Dr. Nihal PİŞKİN
Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Anabilim dalı
Kozlu-ZONGULDAK
e-mail: nihal_piskin@yahoo.com
 
Makalenin Geliş Tarihi: 04.10.2005        Kabul Tarihi: 10.01.2007
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir