Ara :     
 
         
 
<< Geri Yazdır
Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Nazal Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus Kolonizasyonu ve Risk Faktörleri
Dr. Nefise ÖZTOPRAK*, Dr. Mustafa Aydın ÇEVİK*, Dr. Esragül AKINCI*, Dr. Münire KORKMAZ*, Dr. Ayşe ERBAY*, Dr. Selim Sırrı EREN*, Dr. Neriman BALABAN**, Dr. Hürrem BODUR*

  *  Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği,
**  Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara.

ÖZET

Kolonize hastalar, metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) infeksiyonlarının en önemli kaynaklarından biridir. Bu çalışmada yoğun bakım üniteleri (YBÜ)'nde gelişen nazal MRSA kolonizasyonu risk faktörleri araştırılmıştır. Çalışma, Mayıs 2003-Kasım 2003 tarihleri arasında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, cerrahi ve nöroloji YBÜ'lerde yapıldı. Hastalar taburcu ya da eksitus olana kadar takip edildi. İlk nazal sürüntü kültürü YBÜ'ye yattıktan sonraki ilk 48 saat içerisinde alındı. Daha sonra hasta taburcu ya da MRSA ile kolonize olana kadar haftada bir kez nazal kültür tekrarı yapıldı. Çalışma süresince 249 hasta takip edildi. YBÜ'ye yatışta kolonize olan 20 hasta çalışma dışı bırakılarak 229 hasta çalışmaya dahil edildi. Bu hastaların 39 (%17)'unda YBÜ'de gelişen nazal MRSA kolonizasyonu saptandı. Tek değişkenli analizde; YBÜ'de kalış süresi, ?Acute Physiologic Assessment and Chronic Health Evaluation (APACHE) II? skoru, mekanik ventilasyon, santral venöz kateter takılması ve birden fazla antibiyotik kullanımı kolonize hastalarda istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Çok değişkenli analizde ise YBÜ'de yatış süresi (OR: 1.064; CI: 1.016-1.115; p= 0.009), APACHE II skoru (OR: 1.089; CI: 1.034-1.148; p= 0.001) ve cerrahi YBÜ'de yatış (OR: 3.021; CI: 1.242-7.345; p= 0.015) anlamlı ve bağımsız değişkenler olarak saptandı. Sonuç olarak bu çalışmada, uzun süre YBÜ'de kalan, APACHE II skoru yüksek olan ve cerrahi YBÜ'de yatan hastalarda nazal MRSA kolonizasyonu riskinin yüksek olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus, Yoğun Bakım Ünitesi, Kolonizasyon.
SUMMARY
Intensive Care Unit-Acquired Nasal Methicillin Resistant Staphylococcus aureus Colonization and Risk Factors
Colonized patients are one of the major hospital reservoir of methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA) infections. We implemented this study to investigate the risk factors for nasal MRSA colonization acquired during intensive care unit (ICU) stay. This study was conducted in surgical and neurological ICUs in Ankara Numune Education and Research Hospital between May and November 2003. All patients were followed until discharge or death. The first nasal swab culture was performed in 48 hour of admission and weekly there after until the patient was colonized with MRSA or discharged from ICU. Overall 249 patients were followed during the study period. Of these, 20 had nasal colonization at admission. They were excluded and 229 patients were included in the study. Thirty-nine (17%) patients had ICU-acquired nasal MRSA colonization. In univariate analysis; length of ICU stay, Acute Physiologic Assessment and Chronic Health Evaluation (APACHE) II  score, mechanical ventilation, central venous catheter insertion and use of more than one antibiotic were found statistically significant differences for nasal MRSA colonization. In multivariate analysis; length of ICU stay (OR: 1.064; CI: 1.016-1.115; p= 0.009), APACHE II score (OR: 1.089; CI: 1.034-1.148; p= 0.001) and surgical ICU stay (OR: 3.021; CI: 1.242-7.345; p= 0.015) were significantly and independently associated with nasal MRSA colonization. In conclusion, this study showed that the risk of nasal MRSA colonization is high for the patients staying longer in ICU, the patients who had high APACHE II score and the patients hospitalized in surgical ICU.
Key Words: Methicillin Resistant Staphylococcus aureus, Intensive Care Unit, Colonization
YAZIŞMA ADRESİ
Uzm. Dr. Esragül AKINCI
Çiğdem Mahallesi
Seğmen Sitesi A Blok No: 15
06530 Karakusunlar-ANKARA
e-mail: esragulakinci@yahoo.com


Makalenin Geliş Tarihi: 17.02.2005        Kabul Tarihi: 06.06.2005
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir