Ara :     
 
         
 
<< Geri Yazdır
Yoğun Bakım Ünitesinde İnvaziv Alet Kullanımı ile İlişkili Nozokomiyal İnfeksiyon Hızları
Dr. Haluk ERDOĞAN*, Hmş. Deniz AKAN**, Dr. Funda ERGİN***, Dr. Aşkın ERDOĞAN****, Dr. Hande ARSLAN***

      *  Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,
    **  Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi, Alanya-Antalya.
   ***  Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara.
****  Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Alanya-Antalya.

ÖZET

Sürveyans hastane infeksiyon kontrol programlarının önemli bir parçasıdır. Daha önceki çalışmalar yoğun bakım ünitesi (YBÜ) infeksiyon hızlarının hastane içi ve hastaneler arası karşılaştırmasının en iyi aynı tip YBÜ'deki invaziv alet kullanımı ile ilişkili infeksiyon hızları ile yapılabileceğini göstermiştir. Bu çalışmada, Başkent Üniversitesi Alanya Hastanesi YBÜ'deki invaziv alet kullanımı ile ilişkili infeksiyon hızlarını hesaplamak amaçlanmıştır. 2003 yılında üç erişkin YBÜ'de izlenen hastalar prospektif olarak değerlendirilmiştir. Hastane infeksiyonlarının tanısında "Centers for Disease Control and Prevention (CDC)"ın "National Nosocomial Infection Surveillance System (NNIS)" kriterleri esas alınmıştır. Çalışmaya alınan 253 hastanın 28'inde 40 nozokomiyal infeksiyon saptanmıştır. Genel nozokomiyal infeksiyon hızı yatan hasta sayısına göre %15.8 ve 1000 hasta gününe göre 26.5; 1000 invaziv alet gününe göre kateter ilişkili üriner sistem infeksiyonu 19.8, ventilatörle ilişkili pnömoni hızı 19.3, santral venöz kateter ilişkili bakteremi 4.9 bulunmuştur. NNIS verileriyle karşılaştırıldığında YBÜ'deki genel nozokomiyal infeksiyon hızları benzer olmasına rağmen, ventilatörle ilişkili pnömoni ve kateter ilişkili üriner sistem infeksiyon hızı yüksek saptanmıştır. İnvaziv alet kullanımı ile ilişkili infeksiyon hızlarımızdan invaziv aletlerin takılması ve bakımı ile birlikte infeksiyon kontrol uygularımızın gözden geçirilmesi gerektiği sonucu çıkarılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sürveyans, Nozokomiyal İnfeksiyonlar, Yoğun Bakım Ünitesi.
SUMMARY
Invasive Device Associated Nosocomial Infections Rates in Intensive Care Unit
Surveillance is an essential element of hospital infection control programs. Previous studies have shown that intrahospital and interhospital comparison of intensive care unit (ICU) infection rates may be best made by comparing ICU-type specific, device-associated infection rates. To determine the rate of device-associated infections in ICUs of Baskent University Alanya Hospital, we performed a prospective nosocomial infection surveillance study in three adult ICUs in 2003. Nosocomial infections were identified using the Centers for Disease Control and Prevention National Nosocomial Infections Surveillance System (NNIS) definitions. A total of 40 nosocomial infections were detected in 28 of 253 patients. The nosocomial infections incidence was 15.8% and the mean infection rate per 1000 patient days was 26.5; urinary tract catheter-associated infection rate 19.8 per 1000 catheter days; the ventilator associated pneumonia rate was 19.3 per 1000 ventilator days and the central line-associated bloodstream infection rate was 4.9 per 1000 central line days. We found that rates of ventilator-associated pneumonia and urinary catheter-associated urinary tract infection were considerably higher than those reported by ICUs participating in the NNIS system although the mean overall nosocomial infection rates in our hospital were alike. The high rates of device associated infections suggest that infection control strategies with device insertion and maintainence practices should be checked.
Key Words: Surveillance, Nosocomial Infections, Intensive Care Unit.
YAZIŞMA ADRESİ
Dr. Haluk ERDOĞAN
Başkent Üniversitesi
Alanya Araştırma ve Uygulama Merkezi
Saray Mahallesi Kızlarpınarı Caddesi No: 1
07400 Alanya-ANTALYA
e-mail: erdoganhaluk@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 07.10.2004        Kabul Tarihi: 10.06.2005
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir