Ara :     
 
         
 
<< Geri Yazdır
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Ünitelerinde Hastane İnfeksiyonları
Dr. İffet PALABIYIKOĞLU*, Dr. Emin TEKELİ*, Dr. Fügen ÇOKÇA*, Dr. Özay ARIKAN AKAN*, Dr. Necmettin ÜNAL*, Dr. Derya AYSEV*, Dr. Mustafa ŞIRLAK*, Dr. Ülker DOĞRU*, Hmş. Serpil LALE*, Hmş. Sibel KAYMAKÇI*, Hmş. İlkay ERBEKTAŞ*, Hmş. Sevilay KİRAZ*, Hmş. Sultan DOĞANAY*

* Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Ankara.

ÖZET

Bu çalışmada, dahili ve cerrahi yoğun bakım üniteleri (YBÜ)'nde 2003 yılında gelişen hastane infeksiyonları (Hİ)'nın sistemlere göre dağılımı ile etken mikroorganizmaların ortaya konması ve elde edilen bulguların ışığında bu ünitelerdeki infeksiyon kontrol stratejilerinin gözden geçirilmesi amaçlanmıştır. Hastanedeki tüm yatakların en fazla %10'unu oluşturan YBÜ'lerde, hastanede gelişen tüm Hİ'lerin %20-25'inin ortaya çıktığı saptanmıştır. Çalışmamızda, YBÜ yatak sayılarının tüm klinik yataklarına oranının nörolojide %11, gastroenterolojide %14, genel cerrahide %9, nöroşirürjide %21, kardiyovasküler cerrahi (KVC)'de %16, göğüs cerrahisinde %12 olduğu belirlenmiştir. YBÜ'lerde gelişen Hİ'lerin aynı klinikte gelişen tüm Hİ'lere oranı ise; nörolojide %63, gastroenterolojide %33, genel cerrahide %32, nöroşirürjide %76, KVC'de %52, göğüs cerrahisinde %20 olarak saptanmıştır. Genel cerrahi ve göğüs cerrahisi YBÜ'lerinde ilk iki sıraya cerrahi alan infeksiyonu ve nozokomiyal pnömoninin yerleştiği saptanmıştır. Dahili kliniklerden nöroloji ve göğüs hastalıkları YBÜ'de ise nozokomiyal pnömoni en sık saptanan Hİ olmuştur. Dahili YBÜ'lerde Escherichia coli, cerrahi YBÜ'lerde ise Staphylococcus aureus en sık izole edilen etken olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Yoğun Bakım Ünitesi, Hastane İnfeksiyonu, Epidemiyoloji.
SUMMARY
Hospital Infections in Intensive Care Units of Medical Faculty of Ankara University
In this study, the frequency, types and causative agents of hospital infections (HI) occured in medical and surgical intensive care units (ICU's) during 2003 were evaluated and the infection control strategies were reviewed in the light of the surveillance results. Although ICU's occupy at most 10% of all hospital capacity, they cause more than 25% of HI. In this trial, ICU capacity consists of 11%, 14%, 9%, 21%, 16% and 12% of the total in neurology, pulmonary diseases, gastroenterology, general surgery, neurosurgery, cardiovascular surgery and thoracic surgery respectively. The proportions of HI detected in ICU to all of the HI seen in the related department were 63% in neurology, 33% in gastroenterology, 32% in general surgery, 76% in neurosurgery, 52% in cardiovascular and 20% in thoracic surgery. Surgical site infections and nosocomial pneumonia were the leading first two infections documented in ICU of general and thoracic surgery clinics. Nosocomial pneumonia was the most common infection in neurology and pulmoner diseases departments. Escherichia coli was the most frequent isolated agent in medical ICU's. Staphylococcus aureus was the most frequent causative agent in four surgical ICU's.
Key Words: Intensive Care Unit, Hospital Infection, Epidemiology.
YAZIŞMA ADRESİ
Doç. Dr. İffet PALABIYIKOĞLU
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri
İnfeksiyon Kontrol Komitesi
İbn-i Sina Hastanesi
06100 Samanpazarı-ANKARA
e-mail: iffetpala@tnn.net

Makalenin Geliş Tarihi: 10.11.2004        Kabul Tarihi: 02.09.2005
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir