Ara :     
 
         
 
<< Geri Yazdır
Ventilatörle İlişkili Pnömoni Olgularının Değerlendirilmesi
Dr. Hürrem BODUR*, Dr. Ayşe ERBAY*, Dr. Esragül AKINCI*, Dr. Neriman BALABAN**, Dr. Aylin ÇOLPAN*

  *  Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği,
**  Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, Ankara.

ÖZET

Bu çalışmanın amacı; hastanemizde ventilatörle ilişkili pnömoni (VİP)'nin epidemiyolojik özelliklerini, VİP'li hastaların özelliklerini ve klinik gidişlerini incelemektir. Cerrahi ve nöroloji yoğun bakım ünitelerinde takip edilmekteyken mekanik ventilatöre bağlanan hastalar çalışmaya alındı ve prospektif olarak izlendi. Çalışma süresinde 81 hasta mekanik ventilatöre bağlandı; 26 (%32.1) hastaya VİP tanısı konuldu. VİP gelişen hastaların; 18 (%69.2)'i erkekti, ortalama yaş 50.9 ± 21.4'tü. Ortalama yoğun bakımda kalış süresi 26.8 ± 22.3 gün, ortalama mekanik ventilasyon süresi 17.7 ± 19.1 gündü. Yedi (%26.9) olguda ek hastalık mevcuttu. Hastaların 16 (%61.5)'sının ?Acute Physiology Assessment and Chronic Health Evaluation (APACHE) II? skorları 10-19 arasında, 6 (%23.1)'sının ise 20'nin üzerindeydi. VİP mekanik ventilasyonun ortalama 10.9 ± 9.9'uncu gününde gelişti. Acinetobacter spp. en sık izole edilen etkendi. Kaba mortalite oranı %76.9 idi. VİP mekanik ventilasyonun en önemli komplikasyonu olup, yüksek mortalite oranları ile seyretmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ventilatörle İlişkili Pnömoni, Mortalite.
SUMMARY
Evaluation of the Cases with Ventilator Associated Pneumonia
To determine the epidemiology of ventilator associated pneumonia (VAP) and to examine the characteristics and outcomes of the patients with VAP. Patients with the diagnosis of VAP, in surgical and neurological intensive care units (ICU), were enrolled to the study and followed prospectively. During study period 81 patients were mechanically ventilated, VAP was diagnosed in 26 (32.1%) patients. Among VAP patients; 18 (69.2%) were male, mean age was 50.9 ± 21.4. The mean duration of ICU stay was 26.8 ± 22.3 days and the mean duration of mechanical ventilation was 17.7 ± 19.1 days. Comorbidity obtained in 7 (26.9%) patients. Acute Physiology Assessment and Chronic Health Evaluation (APACHE) II scores were between 10-19 in 16 (61.5%) patients and above 20 in 6 (23.1%) patients. VAP occurred at the 10.9 ± 9.9th day of the mechanical ventilation. Acinetobacter spp. was the most frequently identified pathogen. Crude mortality was 76.9%. VAP is the most important complication of mechanical ventilation which had high mortality rates.
Key Words: Ventilator Associated Pneumonia, Mortalite.
YAZIŞMA ADRESİ
Doç. Dr. Hürrem BODUR
Ankara Numune  Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2. İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Kliniği
06100 Samanpazarı-ANKARA

Makalenin Geliş Tarihi: 17.03.2005        Kabul Tarihi: 16.09.2005
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir