Ara :     
 
         
 
<< Geri Yazdır

Hastanede Yatan Hastalarda Bir Günlük Antibiyotik Kullanımı ve Maliyeti

Dr. Serpil EROL*, Dr. Zülal ÖZKURT*, Dr. Mustafa ERTEK*, Dr. Ayten KADANALI

* Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve  İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Erzurum.

ÖZET

Bu çalışma, hastanede yatan hastalarda antibiyotik kullanımını ve maliyetini hesaplamak amacıyla planlanmış kesitsel nitelikte tek günlük bir çalışmadır. Çalışma gününde hastanede yatmakta olan tüm hastalar tek tek ziyaret edilmiş ve antibiyotik kullanan hastalarda, hastaya ve antibiyotik tedavisine ait veriler kaydedilmiştir. Kullanılan antibiyotiklerin maliyeti Amerikan doları (dolar) olarak hesaplanmıştır. Yatan hastalarda antibiyotik kullanma oranı %37.7 olarak bulunmuştur. Antibiyotikler hastaların %28.8'inde profilaktik, %71.2'sinde ise tedavi amaçlı olarak kullanılmaktaydı. Hastane infeksiyonu nedeniyle antibiyotik kullanım oranı %22.8 idi. En sık kullanılan antibiyotik ampisilin-sulbaktam (%16.0)'dı. Hastanede günlük total antibiyotik kullanım maliyeti 9312 dolar, profilaktik kullanım için hasta başına ortalama maliyet 18.1 dolar, toplum kökenli infeksiyonların tedavisi için 31.6 dolar, hastane infeksiyonlarının tedavisi için 41.9 dolar olarak hesaplanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Antibiyotik Kullanımı, Maliyet.
SUMMARY
One-Day Antibiotic Usage and Its Cost in Hospitalized Patients
This study was one-day, cross-sectional, and performed to determine the usage patterns of antibiotics and cost of antibiotic therapy in hospitalized patients. On the study day each patient was visited particularly, and in the patients who received antibiotic, data concerning patient and antibiotic therapy were recorded. The cost of antibiotic therapy was calculated as United States dollars (dollars). Antibiotic usage rate in hospitalized patient was 37.7%. The purpose of antibiotic usage was for prophylaxis in 28.8% and therapeutic reasons in 71.2% of the patients. Antibiotic usage rate due to nosocomial infection was 22.8%. The most frequently used antibiotic was ampicillin-sulbactam (16.0%). The total one-day cost of antibiotic therapy in hospital was 9312 dollars, the average cost per patient was 18.1 dollars for prophylaxis, 31.6 dollars for community-acquired infections and 41.9 dollars for nosocomial infections.
Key Words: Antibiotic Use, Cost.
YAZIŞMA ADRESİ
Yrd. Doç. Dr. Serpil EROL
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi
Klinik Bakteriyoloji ve
İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı
ERZURUM
e-mail: mkerol@superonline.com


Makalenin Geliş Tarihi: 23.04.2003        Kabul Tarihi: 08.12.2003
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir