Ara :     
 
         
 
<< Geri Yazdır
Vankomisine Dirençli Enterokok Bakteremisi: Olgu Sunumu
Dr. M. Arzu YETKİN*, Dr. Neşe ATEŞ ARICA*, Dr. Necla TÜLEK*, Dr. Serap YAĞCI**, Dr. Süda TEKİN KORUK*

  *  S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği,
**  S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara.
ÖZET
Enterokoklar günümüzde önemli hastane infeksiyonları etkenleri arasında yer almaktadır. Dirençli suşların tedavisinde kullanılabilecek en güvenli antibiyotik vankomisinken, bu antibiyotiğe direnç gelişmesiyle beraber yeni tedavi arayışları başlamıştır. Olgu sunumumuzda, vankomisine dirençli enterokok bakteremisi gelişen bir hastanın tetrasiklin ve levofloksasin kombinasyonu ile başarılı tedavisi tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Vankomisine Dirençli Enterokok, Bakteremi, Tetrasiklin, Levofloksasin.
SUMMARY
Vancomycin Resistant Enterococci: Case Report
Enterococci are one of the important causative agents of hospital infections currently. Vancomycin was one of the most effective agent that can be used for treatment of these infections until today. Emerging resistance againts glycopeptide group antibiotics among enterococci is a recent problem for treatment. In this case report, treatment of a patient with vancomycin resistant enterococcus bacteremia was discussed. The patient was successfully treated with a combination of levofloxacin and tetracycline treatment.
Key Words: Vancomycin Resistant Enterococcus, Bacteremia, Levofloxacin, Tetracycline.
YAZIŞMA ADRESİ
Uzm. Dr. M. Arzu YETKİN
Kaptanpaşa Sokak No: 12/8
06700, Gaziosmanpaşa - ANKARA
e-mail: yetkin_arzu@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 01.04.2004        Kabul Tarihi: 31.05.2004
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir