Ara :     
 
         
 
<< Geri Yazdır
Hastane İnfeksiyonlarında Antibiyotik Maliyeti
Dr. A. Nevzat YALÇIN*, Dr. Hüseyin TURGUT*, Dr. Ç. Banu ÇETİN*, Hmş. Fatma TEFÇİ*

* Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Denizli.
ÖZET
Hastane infeksiyonları (Hİ)'nın neden olduğu ek maliyette antibiyotikler önemli rol oynamaktadır. Hastanemize 2000 yılı içerisinde yatırılan 5260 hastanın 248 (%4.7)'inde (340 atak) Hİ tanımlanmıştır. Hİ'nin yol açtığı günlük ortalama antibiyotik maliyeti; üriner sistem infeksiyonlarında 47.3, cerrahi alan infeksiyonlarında 69.2, bakteremilerde 72.1 ve pnömonilerde 90.3 Amerikan doları olarak bulunmuştur. Mikroorganizmaların getirdiği günlük antibiyotik maliyeti; Escherichia coli 48.5, metisiline dirençli Staphylococcus aureus 80.0, Pseudomonas aeruginosa 111.7 Amerikan doları olarak bulunmuştur. Hİ'nin oluşturduğu antibiyotik sağaltımı hastane harcamaları içinde önemli bir yer tutmakta olup daha iyi ve yoğun infeksiyon, kontrol çabalarıyla azaltılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Hastane İnfeksiyonları, Antibiyotik, Maliyet.
SUMMARY
Cost of Antimicrobial Therapy in Nosocomial Infections
Antimicrobial treatment plays an important role in additional costs in nosocomial infections. In the year 2000, nosocomial infections diagnosed (340 attacks) in 248 patients of 5260 patients (4.7%) admitted to our hospital. Daily antimicrobial treatment costs were; for urinary tract infections 47.3, surgical site infections 69.2, bacteremia 72.1 and pneumonia 90.3 American dollars. Daily antimicrobial costs for different microorganisms were; for Escherichia coli 48.5, methicillin-resistant Staphylococcus aureus 80.0 and Pseudomonas aeruginosa 111.7 American dollars. The cost of antibiotic treatment for nosocomial infections represent a significant part of hospital expenditure that should be reduced by better and intensive infection control activities.
Key Words: Nosocomial Infections, Antibiotics, Cost.
YAZIŞMA ADRESİ
Doç. Dr. A. Nevzat YALÇIN
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
DENİZLİ

Makalenin Geliş Tarihi: 01.03.2001        Kabul Tarihi: 14.05.2001
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir