Ara :     
 
         
 
<< Geri Yazdır
Korunmuş Endotrakeal Aspirasyon Örneklerinin Nozokomiyal Pnömonide Tanı Değeri
Dr. Mehmet Ali ÖZİNEL*, Dr. Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN**

  *  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,
**  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir.
ÖZET
Nozokomiyal pnömoni tanısında bronkoskopi ile alınan örneklerin kültür sonuçlarından yararlanılır. Endotrakeal aspirasyon örneklerinin kantitatif kültüründe 105 koloni/mL üreme olmasının tanıya yardımcı bir bulgu olduğu kabul edilmektedir. İkiyüzonbeş olguda korunmuş endotrakeal aspirasyon (KEA) örnekleri ile eş zamanlı olarak alınan bronkoskopik örnekler ve kan kültürlerinin sonuçları birlikte değerlendirilerek, KEA örneklerinin nozokomiyal pnömonide tanı değeri araştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Nozokomiyal Pnömoni, Endotrakeal Aspirasyon.
SUMMARY
Diagnostic Value of Protected Endotracheal Aspirates in Nosocomial Pneumonia
The culture results of the specimens obtained by bronchoscopic techniques are used for the diagnosis of nosocomial pneumonia. It is accepted that, 105 cfu/mL bacterial growth in the quantitative culture of endotracheal aspirates is a helpful sign for the diagnosis. Bronchoscopic samples and blood cultures of 215 cases which were taken simultaneously with the protected endotracheal aspirates (PEA) were investigated. The results were evaluated together in order to determine the value of PEA samples in the diagnosis of nosocomial pneumonia.
Key Words: Nosocomial Pneumonia, Endotracheal Aspiration.
YAZIŞMA ADRESİ
Doç. Dr. Mehmet Ali ÖZİNEL
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mikrobiyoloji ve Klinik
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
İZMİR

Makalenin Geliş Tarihi: 01.02.2001        Kabul Tarihi: 14.05.2001
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir