Ara :     
 
         
 
<< Geri Yazdır
Yoğun Bakım Ünitesinde Çoğul Dirençli Pseudomonas aeruginosa'ya Bağlı
Bir Hastane İnfeksiyonu Salgınının İncelenmesi#
Dr. Zeynep GÜLAY*, Dr. İ. Mehmet Ali ÖKTEM*, Dr. Tuncer TOKLU*, Dr. Ayşe YÜCE**

  *  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,
**  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir.
ÖZET
Mayıs 1997'de 1 haftalık bir zaman diliminde anestezi ve reanimasyon yoğun bakım ünitesinde yatan 7 hastanın çoğul dirençli Pseudomonas aeruginosa ile infekte veya kolonize olduğu belirlenmiştir. Olguların zaman ve yer açısından gruplaşmaları nedeniyle, bir hastane salgını oluştuğu düşünülmüş ve el yıkama ile ilgili önlemlerin arttırılması ile dirençli suşun yayılımı kontrol altına alınmıştır. Salgın döneminde stoklanan izolatların antibiyotik duyarlılıkları, beta-laktamaz paternleri ve "Pulsed Field Gel Electrophoresis (PFGE)" ile makrorestriksiyon profilleri retrospektif olarak incelenmiş ve bu salgın sırasında antibiyogram paternleri aynı olan iki farklı klonun izole edildiği saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Pseudomonas aeruginosa, Makrorestriksiyon Analizi, Hastane İnfeksiyonu.
SUMMARY
Evaluation of a Nosocomial Outbreak Due to Multi-Resistant Pseudomonas aeruginosa in Intensive Care Unit
During a week's period in May 1997 seven patients who were hospitalized in the intensive care of the anesthesiology and reanimation unit were either colonized or infected by multiresistant Pseudomonas aeruginosa. Space and time clustering of the cases indicated an outbreak and the transmission of the resistant isolate ceased after strict application of hand washing practices. Typing of the isolates by antibiotyping, identification of beta-lactamase patterns and macrorestriction analysis by Pulsed Field Gel Electrophoresis revealed that two distinct clones were involved in the outbreak.
Key Words: Pseudomonas aeruginosa, Macrorestriction Analysis, Nosocomial Infection.
# Bu çalışma, XXVIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi (1998 Belek, Antalya)'nde sunulmuştur.
YAZIŞMA ADRESİ
Doç. Dr. Zeynep GÜLAY
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
35340 İnciraltı - İZMİR

Makalenin Geliş Tarihi: 17.02.2000        Kabul Tarihi: 23.04.2001
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir