Ara :     
 
         
 
<< Geri Yazdır
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde Nozokomiyal İnfeksiyonlar#
Dr. Ç. Banu ÇETİN*, Dr. Hüseyin TURGUT*, Dr. İlknur KALELİ**, Dr. A. Nevzat YALÇIN*, Hmş. Nursel ORHAN***

    *  Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı,
  **  Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,
***  Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi Hemşireliği, Denizli.
ÖZET
Yoğun bakım üniteleri (YBÜ), hastane infeksiyonları açısından en riskli bölümler arasında yer almakta ve tüm hastane infeksiyonlarının önemli bir bölümünün bu ünitelerde geliştiği bildirilmektedir. Nisan 1997- Aralık 1998 tarihleri arasında hastanemizde yatırılarak izlenen 4860 erişkin hastanın 181'inde 214 hastane infeksiyonu saptanmış ve hastane infeksiyonu hızı %4.4 olarak belirlenmiştir. Hastane infeksiyonu saptanan 181 hastanın 63 (%34.8)'ü YBÜ'de izlenmiş ve bu hastalarda gözlenen 94 hastane infeksiyonunun, hastane infeksiyonlarının %43.9'unu oluşturduğu bulunmuştur. YBÜ'de hastane infeksiyonu hızı %26.8 olarak saptanmıştır. En sık gözlenen infeksiyonlar, alt solunum yolu infeksiyonları (%50) ve üriner sistem infeksiyonlarıdır (%24.5). En sık soyutlanan etkenler arasında Pseudomonas spp., Klebsiella spp., Staphylococcus aureus, Acinetobacter spp. yer almaktadır.
Anahtar Kelimeler: Hastane İnfeksiyonları, Yoğun Bakım Ünitesi.
SUMMARY
Nosocomial Infections in the Intensive Care Unit of the Hospital Pamukkale University Medical School
Intensive care units represent the most risky units for hospital infections and approximately 20-25% of the hospital infections are developing in these units. 214 hospital infections were determined in 181 patients among 4860 adult patients who were hospitalised between April 1997-December 1998 and hospital infection rate was found as 4.4%. 63 of these 181 patients were hospitalized in intensive care unit (34.8%) and 94 hospital infections which were observed in these patients constituted the 43.9% of the hospital infections. Hospital infection rate in intensive care unit was determined as 26.8%. The most common nosocomial infection sites were lower respiratory system infections (50%) and urinary tract infections (24.5%). Pseudomonas spp., Klebsiella spp., Staphylococcus aureus, Acinetobacter spp. were determined as the most common isolated microorganisms.     
Key Words: Hospital Infections, Intensive Care Units.
# Bu çalışma, 17. Gevher Nesibe Tıp Günleri Hastane İnfeksiyonları Simpozyumu (20-22 Nisan 1999, Kayseri)'nda poster olarak sunulmuştur.
YAZIŞMA ADRESİ
Yrd. Doç. Dr. Ç. Banu ÇETİN
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon
Hastalıkları Anabilim Dalı
DENİZLİ

Makalenin Geliş Tarihi: 08.02.2001        Kabul Tarihi: 25.06.2001
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir