Ara :     
 
         
 
<< Geri Yazdır
Nozokomiyal İnfeksiyonlardan İzole Edilen Gram-Negatif ve Nonfermentatif  Basillere Karşı
Antiseptik ve Dezenfektanların Etkinliğinin Karşılaştırılması
Dr. Çiğdem KUZUCU*, Dr. Eda BAKTIR*, Dr. Hikmet UNCU*, Dr. Nilgün ACAR*, Dr. F. Şebnem ERDİNÇ**

  *  S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü,
**  S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara.
ÖZET
Antiseptik ve dezenfektanlar hastane infeksiyonlarının önlenmesine yardım ederler. Bu çalışmada, hastane infeksiyonlarından izole edilen 20 Klebsiella pneumoniae, 20 Pseudomonas aeruginosa ve 20 Acinetobacter türüne karşı hastanemizde kullanılan %10 benzalkonyum klorür (zefan), %4 klorhekzidin glukonat (klorhekzidin), %10 polivinilpirolidon iyot (povidon), %15 setrimit (savleks) antiseptik ve dezenfektan maddelerin etkinliği araştırılmıştır. Her dezenfektan ve antiseptik maddenin stok, 1/10, 1/100 ve 1/1000 dilüsyonunun 1., 2., 5.,10. ve 30. dakika etkileri saptanmıştır. Antiseptik ve dezenfektan maddelerin stok solüsyonları tüm sürelerde her üç bakteriyi de öldürmüştür. 1/10 dilüsyonda sadece sodyum hipoklorit (1 Acinetobacter) ve povidonda (1 P. aeruginosa) 1. dakikada üreme olmuştur. 1/100 dilüsyonda zefan ve savleksinin (K. pneumoniae 1. dakikada 1 suş hariç) tüm sürelerde mikroorganizmaları öldürdükleri görülmüştür. Povidonun 1/100 dilüsyonunun her üç bakteriye de etkisiz olduğu, klorhekzidinin 30. dakikada etkili olduğu görülmüştür. Sodyum hipokloritin 1/100 dilüsyonu P. aeruginosa'ya 2., K. pneumoniae'ya 5., Acinetobacter'e ise 10. dakikada etkili olmuştur. Antiseptik ve dezenfektanların 1/1000 dilüsyonlarının her üç bakteriyede etkili olmadığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Nozokomiyal İnfeksiyon, Antiseptik ve Dezenfektan Maddeler.
SUMMARY
Comparison of the Effectiveness of Antiseptics and Disinfectants against Gram-Negative and Nonfermentative Gram-Negative Bacteria Causing Nosocomial Infections
Antiseptics and disinfectants help the prevention of nasocomial infections. In this study we evaluted the efficiency of antiseptics and disinfectants which are being used in our hospital, againts nasocomial infection isolates (20 Klebsiella pneumoniae, 20 Pseudomonas aeruginosa, 20 Acinetobacter spp.). We ascertained the 1st, 2nd, 5th, 10th and 30th minute effetiveness of each antiseptic and disinfectant at undiluted, 1/10, 1/100, 1/1000 diluted concentrations. Undiluted antiseptic and disinfectants were effective agains all the three bacteria. At 1/10 dilution; only sodium hypochloride against one Acinetobacter strain and povidon against one P. aeruginosa strain were ineffective at first minute. At 1/100 dilution Zefan and Savlex killed all microorganisms at all periods except one K. pneumoniae strain at first minute. Povidon was ineffective agains all three bacteria at 1/100 dilution. Chlorhexidin at 1/100 dilution was effective at 30th minute. Sodiumhypochloride at 1/100 dilution was effective against P. aeruginosa at 2nd, against K. pneumoniae at 5th and against Acinetobacter at 10th minute. Antiseptic and disinfectants were ineffective against all three bacteria at 1/1000 dilutions.
Key Words: Nosocomial Infection, Antiseptics and Disinfectants.
YAZIŞMA ADRESİ
Uzm. Dr. Çiğdem KUZUCU
S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Mikrobiyoloji ve
Klinik Mikrobiyoloji Bölümü
ANKARA

Makalenin Geliş Tarihi: 29.11.2000        Kabul Tarihi: 04.06.2001
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir