Ara :     
 
         
 
<< Geri Yazdır
Ortopedik Yabancı Cisim İnfeksiyonlarının Değerlendirilmesi
Dr. Suzan SAÇAR1, Dr. Demet ÖKKE1, Dr. Hüseyin TURGUT1, Dr. Ali ASAN1, Dr. Semih AKKAYA2

1 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye.
1 Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Faculty of Medicine, University of Pamukkale, Denizli, Turkey.
2 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye.
2 Department of Orthopaedics and Traumatology, Faculty of Medicine, University of Pamukkale, Denizli, Turkey.
ÖZET
Bir üniversite hastanesi ortopedi ve travmatoloji servisinde yatan ve infeksiyon hastalıkları tarafından da izlenen 30 ortopedik yabancı cisim infeksiyonu olan hasta retrospektif olarak incelendi. Hastaların 25 (%83.3)'inde travma, 4 (%13.3)'ünde avasküler nekroza bağlı artroz ve 1 (%3.3)'inde akciğer kanserine sekonder kemik metastazı mevcuttu. En sık semptom 11 (%36.7) hastada görülen yabancı cisim çevresinde akıntı ve hiperemi olurken; diğer 19 (%63.3) hastada ateş, ağrı, akıntı ve hiperemi semptomlarının farklı birlikteliklerinin bulunduğu tespit edildi. Hastaların %63.3'üne klinik ve mikrobiyolojik tanı, %30 hastaya sadece klinik tanı, %6.7 hastaya ise klinik ve radyolojik tanı konulduğu belirlendi. İnfeksiyonu olan hastalar yabancı cismin yerleşim yeri ve türüne göre değerlendirildiğinde en sık plak varlığı (13/30) ve femoral kemik tutulumu (14/30) olduğu saptandı. Staphylococcus aureus (%39.3) en sık rastlanılan etken olarak bulundu ve %86.6'sı metisiline dirençliydi.
Anahtar Kelimeler: Yabancı cisim infeksiyonları, Osteomiyelit, Plak.
SUMMARY
Evaluation of Orthopaedic Foreign Body Infections
We examined 30 patients retrospectively who were hospitalised in ortopaedic and travmatology and who were also followed up by infectious diseases department. Of the 30 patients, 25 (83.3%) suffered from travma, 4 (13.3%) had artrosis due to avascular necrosis, 1 (3.3%) had bone metastasis while the most frequent symptom was purulent drainage and hyperemia in 11 (36.7%) patients, the other 19 (63.3%) patients had the different combinations of fever, pain, purulent discharge and hyperemia. It was found that the patients were diagnosed both clinically and microbiologically 63.3%, 30% of were diagnosed only microbiologically and 6.7% patients were diagnosed clinically and radiologically. The most frequent infected orthopaedic foreign body was plaq (43.3%) and the most often infected body site was femoral region (46.7%). The most frequent microorganism was Staphylococcus aureus (39.3%) and 81.8% of them were methicillin resistant.
Key Words: Foreign body infection, Osteomyelitis, Plaq.
Yazışma Adresi/Address for Correspondence:
Yrd. Doç. Dr. Suzan SAÇAR
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi,
İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,
20070 Denİzlİ/TÜRKİYE
e-posta: suzansacar@yahoo.com

Geliş Tarihi/Received: 20/09/2007
Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 16/02/2009
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir