Ara :     
 
         
 
<< Geri Yazdır
SB Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Temizlik Personeline Verilen
İnfeksiyon Kontrol Eğitiminin Değerlendirilmesi
Dr. M. Gökhan GÖZEL1, Dr. Dilek KANYILMAZ2, Dr. Ayşe ERBAY1, Hmş. Nebahat AVCI2,
Hmş. Ayten ÜN2, Hmş. Asuman CEYLAN2, Hmş. İffet ÇINARBAŞ2, Dr. Aliye TANRICI BAŞTUĞ1, Dr. Hürrem BODUR1

1 SB Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye.
1 Clinic of 2nd Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Ankara Numune Education and
Research Hospital, Ankara, Turkey.
2 SB Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Ankara, Türkiye.
2 Infection Control Committee, Ankara Numune Education and Research Hospital, Ankara, Turkey.
ÖZET
Sağlık çalışanlarının eğitimi sağlık hizmetleriyle ilişkili infeksiyonların oluşumunu ve yayılımını önlemede oldukça önemlidir. Bu çalışma, temizlik personelinin eğitim öncesi ve eğitim sonrası bilgi düzeylerinin değerlendirilmesiyle verilen eğitim programının etkinliğini değerlendirmek amacıyla planlandı. Temizlik firmasının tüm çalışanlarına ?hastane temizliği ve infeksiyonların önemi? konusunda teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Yaşları 18-64 yıl arasında değişen (ortalama 35.6 ± 8.2 yıl) 425 temizlik çalışanı (144'ü kadın, 281'i erkek) eğitime katıldı. Eğitim öncesi uygulanan beş soruluk testte doğru cevap sayısı 2.7 ± 1.2 iken, eğitim sonrası testte doğru cevap sayısı 3.2 ± 1.2 olarak bulundu (p< 0.001). Hemşirelerin eğitim verdiği temizlik personelinin eğitim sonrası testte doktor tarafından verilen eğitime göre daha başarılı olduğu görüldü (p= 0.001). Lise mezunu olan temizlik personeli ilkokul ve ortaokul mezunu olanlara göre hem eğitim öncesi hem de eğitim sonrası testte daha başarılı oldu. Düzenli eğitimler ile temizlik personelinin bilgi düzeyinin artırılmasının, sağlık hizmetleriyle ilişkili infeksiyonları önlemede önemli bir faktör olabileceği görüşüne varıldı.
Anahtar Kelimeler: Hastane temizliği, Temizlik işçisi, Eğitim.
SUMMARY
The Evaluation of the Infection Control Training Program Given to Ankara Numune Education and Research Hospital's Housekeeping Staff
Education of the healthcare workers is very important in the prevention of nosocomial infections. The aim of this study is to evaluate the efficiency of the training program by evaluating the knowledge level of the housekeeping staff before and after training. All of the housekeeping staff was trained theoretically and practically about ?hospital cleaning and the importance of infections?. Four hundred twenty five (144 women and 281 men), aged between 18-64 years (mean 35.6 ± 8.2), housekeeping staff attended to the training program. The mean correct number of answers to the test with 5 questions were 2.7 ± 1.2 on the post-training test and 3.2 ± 1.2 on the post-training test (p< 0.001). It is seen that the housekeeping staff that were trained by nurses were more successful than the housekeeping staff trained by doctors (p= 0.001). High school graduated housekeeping staff had been more successful both in pre-test and post-test than primary school and middle school graduated ones. We conclude that to improve the knowledge of the housekeeping staff by periodic training programs can be significant factor to prevent nosocomial infections.
Key Words: Hospital cleaning, Housekeeping staff, Training.
Yazışma Adresi/Address for Correspondence:
Doç. Dr. Ayşe ERBAY
Belkıs Sokak No: 9/9
06660 Küçükesat, ANKARA/TÜRKİYE
e-posta: aerbay@ttmail.com, ayseerbay@gmail.com

Geliş Tarihi/Received: 26/05/2008
Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 20/01/2009
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir