Ara :     
 
         
 
<< Geri Yazdır
Pseudomonas aeruginosa Suşlarının Yıllara Göre Antibiyotik Duyarlılığı
Dr. Kemalettin AYDIN*, Dr. Rahmet ÇAYLAN*, Dr. İftihar KÖKSAL*, Dr. Serkan VOLKAN*, Dr. Recep ÖKSÜZ*

*  Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Trabzon.
ÖZET
Klinik örneklerden izole edilen 189 P. aeruginosa suşunun, antibiyotiklere duyarlılıkları Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemi ile incelenerek, 1998 yılına ait elde edilen duyarlılık sonuçları, geçen yıllarda elde edilenlerle karşılaştırıldı. İmipenem/silastatine %76.1, sefoperazon/sulbaktama %75, siprofloksasine %71.4, amikasine %67.6, netilmisine %55.2, tobramisine %56.5, piperasiline %64.4, seftazidime %48 oranında duyarlılık saptandı. Bu sonuçlar; 1988 yılından bu yana yapılan duyarlılık çalışmalarının sonuçları ile karşılaştırıldığında, çalışılan bütün antibiyotiklerin duyarlılığında oransal azalmanın yanında imipenem dışındaki antibiyotiklerin duyarlılığındaki azalmada istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edildi.
Anahtar Kelimeler: P. aeruginosa, Antibiyotik Kullanımı, Direnç.
SUMMARY
Susceptibility of Pseudomonas aeruginosa Strains to Antibiotics on Yearly Basis
Antibiotic susceptibilities of 189 P. aeruginosa strains isolated from clinical specimens in the year 1998 were investigated by Kirby-Bauer disk diffusion method and compared with the results of previous years. The ratios of susceptible strains were as follows: imipenem/cilastatin 76.1%, cefoperazone/sulbactam 75%, ciprofloxacin 71.4%, amikacin 67.6%, netilmicin 55.2%, tobramycin 56.5%, piperacillin 64.4%, ceftazidime 48%. Comparison of the results showed both a rational  and  a statistically significant decrease in the antibiotic susceptibility of the strains to all antibiotics except imipenem.
Key Words: P. aeruginosa, Antibiotic Usage, Resistance.
YAZIŞMA ADRESİ:
Yrd. Doç. Dr. Kemalettin AYDIN
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
61800 TRABZON

Makalenin Geliş Tarihi: 08.05.1999        Kabul Tarihi: 13.12.1999
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir