Ara :     
 
         
 
<< Geri Yazdır
Reanimasyon Ünitemizdeki Hastane İnfeksiyonları#
Dr. Serpil EROL*, Dr. Hüsnü KÜRŞAT**, Dr. Zülal ÖZKURT, Dr. Mehmet PARLAK*,
Dr. Mehmet A. TAŞYARAN*

  *  Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı,
**  Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Erzurum.
ÖZET
Bu çalışmada reanimasyon ünitemizde yirmi ay içinde gelişen hastane infeksiyonları, bu infeksiyonlara neden olan patojenler ve antibiyotik duyarlılıkları geriye dönük olarak incelendi. Hastane infeksiyonu insidansı %53.5 olarak saptandı. Bu infeksiyonların %26.4'ü üriner sistem infeksiyonu, %24.5'i cerrahi alan infeksiyonu, %24.5'i bakteremi, %15.1'i deri ve yumuşak doku infeksiyonu, %5.6'sı pnömoni, %1.9'u intraabdominal infeksiyon, %1.9'u hepatit B idi. Etken olarak Staphylococcus aureus %30.2, Enterobacter spp. %18.8, Pseudomonas aeruginosa %17.0, Escherichia coli %15.0, koagülaz negatif stafilokoklar %7.5, Candida spp. %7.5, hepatit B virüsü %1.9 sıklıkla saptanmıştır. Stafilokoklarda %60.0 oranında metisilin direnci saptanmıştır. Gram-negatif bakterilere en etkili ajanlar imipenem ve amikasindi.
Anahtar Kelimeler: Reanimasyon Ünitesi, Hastane İnfeksiyonu, Sürveyans, Antibiyotik Direnci.
SUMMARY
Nosocomial Infections in Our Reanimation Unit
In this study, we retrospectively investigated nosocomial infections, causative agents and their antimicrobial susceptibility in our reanimation unit for a 20-month period. The rate of nosocomial infections was 53.5%. The distribution of infections were as follows: 26.4% urinary tract infection, 24.5% surgical site infection, 24.5% bacteraemia, 15.1% skin and soft tissue infection, 5.6% pneumonia, 1.9 % intraabdominal infection, 1.9% hepatitis B. The most commonly detected microorganism was Staphylococcus aureus (30.2%), followed by Enterobacter spp. (18.8%), Pseudomonas aeruginosa (17.0%), Escherichia coli (15.0%), coagulase negative Staphylococcus (7.5%), Candida spp. (7.5%), hepatitis B virus (1.9%). In the Staphylococcus species meticillin resistance was 60.0%. The most active agents against gram-negative isolates were imipenem and amikacin.
Key Words: Reanimation Unit, Nosocomial Infection, Surveillance, Antimicrobial Resistance.
# 20-22 Nisan 1999, Kayseri, XVII. Gevher Nesibe Tıp Günleri'nde poster olarak sunulmuştur.
YAZIŞMA ADRESİ:
Yrd. Doç. Dr. Serpil EROL
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi
Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon
Hastalıkları Anabilim Dalı
25100 ERZURUM

Makalenin Geliş Tarihi: 29.05.1999        Kabul Tarihi: 22.11.1999
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir