Ara :     
 
         
 
<< Geri Yazdır
Hekim, Hekim Adayları, Hemşire ve Laboratuvar Teknisyenlerinin Hepatit B ile İlgili Risk Algılamaları
Dr. Fevziye ÇETİNKAYA*, Dr. Melis NAÇAR*, Dr. Demet ÜNALAN*, Dr. Ünal ERKORKMAZ*, Dr. Yusuf ÖZTÜRK*

* Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Kayseri.
ÖZET
Sağlık çalışanları çalışmaları esnasında birçok farklı infeksiyonla karşılaşmaktadırlar. Hepatit B virüsü infeksiyonu sağlık çalışanlarında en çok görülen mesleki risk faktörüdür. Çalışmanın amacı sağlık çalışanlarının hepatit B virüsü ile ilgili risk algılamalarını ve aşı yaptırma durumlarını belirlemektir. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalışmakta olan ve 1/2 sistematik örnekleme ile seçilen 127 araştırma görevlisi, 104 intern doktor, 180 hemşire ve 38 laboratuvar teknisyeni olmak üzere 449 sağlık çalışanı araştırma grubuna alınmış ve anket uygulanmıştır. Araştırma grubuna alınanların %96.0'sı hepatit B bulaşması açısından kendisinin risk altında olduğunu düşünüyordu. Bu oran %98.9 ile en yüksek oranda hemşirelerdeydi. Çalışmaları esnasında her zaman infeksiyonu önleme kurallarına uyduğunu belirtenlerin oranı %64.1 olup, bu açıdan gruplar arasında istatistiksel açıdan önemli fark vardı. Araştırma grubunun çoğunluğu uygulamaları esnasında hastadan kendisine, bir hastadan diğerine ya da kendisinden hastalarına hepatit B infeksiyonu bulaşabileceğini düşünüyordu. Hepatit B virüsünün HIV virüsünden daha bulaştırıcı olduğunu bilme oranı bütün gruplarda yüksekti. Hepatit B aşısı yaptırma açısından gruplar arasında önemli fark vardı. Asistan doktorların %71.7'si, intern doktorların %64.4'ü, hemşirelerin %73.3'ü ve laboratuvar teknisyenlerinin %60.5'i hepatit B aşısı yaptırmıştı. Risk altında olduğu halde; asistan doktorların %8.7'si, intern doktorların %20.2'si, hemşirelerin %3.9'u ve laboratuvar teknisyenlerinin %10.5'i aşı yaptırmamıştı. Hepatit B virüsü taşıyıcılık oranı asistan doktorlarda %3.1, intern doktorlarda %1.9, hemşirelerde %7.8 ve laboratuvar teknisyenlerinde %13.2 idi. Bütün sağlık çalışanları muhtemelen yüksek infeksiyon riski ile karşı karşıya olduklarını düşünmeli ve her zaman koruyucu önlemler almalıdırlar. Sağlık çalışanlarında hepatit B aşısı yaptırma oranı yüksek olmakla beraber, yine de bu kapsamı genişletme yolunda çaba harcanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Sağlık Çalışanları, Hepatit B, Aşılama.
SUMMARY
The Perceived Risk of Hepatitis B on Assistant Doctors, Intern Doctors, Nurses and Laboratory Technicians
Health care workers may be exposed to a variety of infections as they carry out their job responsibilities. Hepatitis B virus infection is a well-recognized occupational risk for health care workers. The aim of this study was to determine the perceived risk of health workers about hepatitis B. This research has been done on 449 medical staff working at Erciyes University Medical Faculty Hospital. One hundred and twentyseven of them were assistant doctors, 104 were intern doctors, 180 were nurses and 38 were laboratory technicians. The sampling groups chosen according to 1/2 systematic sampling and a questionnaire was applied to them. Among 447 medical staff 96.0% of them believed that they were at risk of acquiring hepatitis B infection through occupational exposure. This rate was highest (98.9%) in nurses. 64.1% of the research group said that they always obeyed the rules of infection prevention while working and the difference among groups was statistically significant. The majority of the group knew that hepatitis B infection may transmit from patients to them, from one patient to other or from health workers to patients while working. The high percentage of all the group stated that the transmission of hepatitis B virus was higher than HIV. There was a statistically significant difference between the groups vaccinated against hepatitis B. 71.7% of the assistant doctors, 64.4% of intern doctors, 73.3% of the nurses and 60.5% of laboratory technicians stated that they had received hepatitis B vaccine. The rate of hepatitis B virus carriage was 3.1% in assistant doctors, 1.9% in intern doctors, 7.8% in nurses and 13.2% in laboratory technicians. All health care workers should be considered to pose a potentially high risk of infection and recommended precautionary measures should be followed at all times. Although a high percentage of health care workers have been fully vaccinated with hepatitis B vaccine, efforts need to be made to improve this coverage.
Key Words: Health Care Workers, Hepatitis B, Vaccination.
YAZIŞMA ADRESİ:
Dr. Fevziye ÇETİNKAYA
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
KAYSERİ
 
Makalenin Geliş Tarihi: 28.08.1999        Kabul Tarihi: 17.02.2000
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir