Ara :     
 
         
 
<< Geri Yazdır
Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde Nozokomiyal İnfeksiyonlar: 1998
Dr. Mehmet Faruk GEYİK*, Dr. Ömer Faruk KÖKOĞLU*, Dr. Salih HOŞOĞLU*,
Dr. Celal AYAZ*, Dr. Vuslat BOŞNAK*

* Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır.
ÖZET
Bu çalışmada Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde nozokomiyal infeksiyon görülme oranı, risk faktörleri, infeksiyonun geliştiği bölgeler ile infeksiyona en sık neden olan etkenler prospektif olarak araştırıldı. Nozokomiyal infeksiyon oranı %1.3 olarak tespit edildi. Nozokomiyal infeksiyonlar sıklık sırasına göre; yanık ünitesi (%21.2), üroloji (%5.5), ortopedi (%3.4), göğüs kalp damar cerrahisi (%3.1) ve genel cerrahi (%2.6) kliniklerinde görüldü. Cerrahi alan infeksiyonları (%36.4) ve üriner sistem infeksiyonları (%23.1) en sık görülen infeksiyon türleri olup, yanık yarası infeksiyonları (%11.6), bakteremi (%10.4), sepsis (%5.2) ve pnömoni (%4.6) bunları izledi. En sık izole edilen mikroorganizmalar Pseudomonas spp. (%31.4) ve Escherichia coli (%23.1) idi. Hastalara en sık uygulanan girişimler ve risk faktörleri; vasküler girişim (%42.2), H2 reseptör blokeri kullanımı (%32.6), idrar sondası (%29.7) ve entübasyon (%16) idi.
Anahtar Kelimeler: Nozokomiyal İnfeksiyon, Prevalans, Risk Faktörleri.
SUMMARY
Nosocomial Infections in Dicle University Hospital: 1998
In this study, the prevalence of hospital infections, risk factors, infection sites and infectious agents were investigated in Dicle University Hospital. Characteristics of the nosocomial infections were investigated in 12898 inpatients in a 1050-bed university hospital from 1 January to 31 December 1998. One hundred and seventy three nosocomial infections (1.3%) were found in 150 inpatients. The nosocomial infection rates were 21.2% in the burn unit, 5.5% in urology and 3.4% in orthopaedics. The surgical wound infections (36.4%) and urinary tract infections (23.1%) were seen the most prevalent of all. The most prevalent microorganisms were Pseudomonas spp. (31.4%) and Escherichia coli (23.1%). The most common risk factors and intervention associated with nosocomial infections were intravascular devices (42.2%), H2 receptor blocker usage (32.6%), urinary catheter (29.7%) and endotracheal tube (16%).
Key Words: Nosocomial Infections, Prevalence, Risk Factors.
YAZIŞMA ADRESİ:
Uzm. Dr. Mehmet Faruk GEYİK
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
DİYARBAKIR

Makalenin Geliş Tarihi: 15.07.1999        Kabul Tarihi: 02.03.2000
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir