Ara :     
 
         
 
<< Geri Yazdır
Nöroşirürji Yoğun Bakımında Nozokomiyal İnfeksiyonlar
Dr. Kağan TUN*, Dr. Cüneyt TEMİZ*, Dr. Ayhan ATTAR*, Dr. Gökalp SİLAV*, Dr. Nihat EGEMEN*,
Hmş. Tekmile KURNAZKÖSE**, Dr. Ayşe WILLKE**, Dr. Semih BASKAN**

  *  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Ankara
**  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Ankara.
ÖZET
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı'nda ?Hastane İnfeksiyonu Kontrol Programı' kapsamında Ocak 1994 - Aralık 1997 tarihleri arasında, aktif veri toplama yöntemi ile kapsamlı sürveyans çalışması yapıldı ve Nöroşirürji Anabilim Dalı'nda yoğun bakımda ve genel serviste tedavi gören hastalardaki nozokomiyal infeksiyonlar yıllara göre değerlendirildi. En yüksek infeksiyon hızı 1995 yılında %7.15 ve en düşük infeksiyon hızı ise 1997 yılında %2.66 olarak tespit edildi, yıllar içerisinde yoğun bakımda alınmış olan tedbirler ile nozokomiyal infeksiyonların giderek azaldığı görüldü. Nöroşirürji Anabilim Dalı yoğun bakımda en sık görülen nozokomiyal infeksiyon %27.3 ile bakteriyemi ve daha sonra %23.4 ile cerrahi yara infeksiyonuydu. Yıllara göre dağılımlara bakıldığında en sık izole edilen mikroorganizmaların sırası ile S. aureus, Klebsiella spp, E. coli, Pseudomonas spp olduğu görüldü.
Anahtar Kelimeler: Nozokomiyal İnfeksiyonlar, Yoğun Bakım, Nöroşirürji.
SUMMARY
Nosocomial Infections in Neurosurgical Intensive Case Unit
Between January 1994 - December 1997, a study of survelliance was performed by the protocol of hospital infections control program. In this study, classification of infections in the Neurosurgical intensive care unit and general services were made by active data collection method. The highest infection rate was in 1995 (7.15%) and the lowest was in 1997 (2.66%). The most frequent nosocomial infections were systemic bacteremia (27.3%) and surgical wound infections (23.4%) in the Neurosurgical intensive care unit. The most common microorganisms were S. aureus, Klebsiella spp., E .coli and Pseudomonas spp.
Key Words: Nosocomial Infections, Intensive Care, Neurosurgery.
YAZIŞMA ADRESİ:
Dr. Kağan TUN
Dedekorkut Sokak, Gül Apartmanı, No:13/1
Çankaya- ANKARA
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir