Ara :     
 
         
 
<< Geri Yazdır
Hastane İnfeksiyonlarından İzole Edilen MRSA Suşlarında Siprofloksasin ve
Çoklu Antibiyotik Direnci
Dr. Mustafa ÖZYURT*, Dr. Ali ALBAY*, Dr. Şinasi Taner YILDIRAN*, Dr. M. Ali SARAÇLI*,
Dr. Özgül KISA*, Dr. Hüseyin GÜN*

* Gülhane Askeri Tıp Akademisi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
ÖZET
Bu çalışmada retrospektif olarak incelemeye alınan hastane infeksiyonu etkeni 415 Staphylococcus aureus izolatının 291'inde (%70) metisilin direnci belirlenmiştir. Bu dirençli izolatlarda ayrıca çeşitli antibiyotiklere ayrı ayrı ve çoklu direnç de araştırılmıştır. En düşük direnç netilmisinde (%11) ve en yüksek direnç sırasıyla tetrasiklin (%92), gentamisin (%91) ve tobramisin (%90)?de gözlenmiştir. Siprofloksasine direnç %67 oranında bulunmuştur. Suşların %66'sı gentamisin, tobramisin ve amikasine, %51'i bu aminoglikozidlerle birlikte siprofloksasine ve %14'ü siprofloksasin ve TMP-SMX'e dirençli bulunmuştur. Bunlardan metisilin ve siprofloksasine dirençli 64 Staphylococcus aureus izolatında makrodilüsyon ile araştırılan siprofloksasin duyarlılığı MIC50 8 µg/mL, MIC90 16 µg/mL olarak tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Staphylococcus aureus, Metisilin Direnci, İn vitro Siprofloksasin Direnci, Çoklu Antibiyotik Direnci
SUMMARY
Ciprofloxacin and Multiantibiotic Resistance in MRSA Strains Isolated From Nosocomial Infections
In this study, 291 (70%) out of 415 Staphylococcus aureus isolates recovered as nosocomial infection pathogens were found to be resistant to methicillin. In these methicillin-resistant isolates, multi-drug and mono-drug resistance to various antibiotics were also investigated. The lowest resistance rate (11%) was observed for netilmicin, the highest (92%) was for tetracycline, and followed by gentamicin (91%) and tobramycin (90%). Ciprofloxacin resistance was found to be 67%. The 66 percent of strains were  found to be resistant to gentamicin, tobramicin, and amikacin, 51 percent were resistant to these mentioned aminoglycosides plus ciprofloxacin and 14 percent were resistant to ciprofloxacin plus TMP-SMX of these, in 64 Staphylococcus aureus isolates which were resistant to methicillin and ciprofloxacin. Macrodilution method was used to determine MIC50 and MIC90 values for ciprofloxacin and they were found as 8 µg/mL and 16 µg/mL, respectively.
Key Words: Staphylococcus aureus, Methicillin Resistance, In vitro Ciprofloxacin Resistance, Multi-drug Resistance.
YAZIŞMA ADRESİ:
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZYURT
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Mikrobiyoloji ve
Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Etlik-ANKARA
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir