Ara :     
 
         
 
<< Geri Yazdır
Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Hastalarda Eş Zamanlı İdrar ve
İdrar Sonda Ucu Kültürlerinin Değerlendirilmesi
Dr. Kemalettin AYDIN*, Dr. Serkan VOLKAN*, Dr. İftihar KÖKSAL*, Dr. Rahmet ÇAYLAN*,
Dr. Recep ÖKSÜZ*

*  Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Trabzon.
ÖZET
Yoğun bakım ünitelerinde nozokomiyal infeksiyon oranları genel servislerden 5-10 kat daha fazla olup, üriner sistem infeksiyonları bu ünitelerde en sık görülen nozokomiyal infeksiyonlardır. Nozokomiyal infeksiyonların ortalama %40'ını üriner sistem infeksiyonları oluşturmaktadır. Nozokomiyal üriner sistem infeksiyonlarının %80'inden kateter, %10-15'inden ürolojik girişimler sorumlu tutulmaktadır.
Bu çalışmada, kateter kalış süresinin bakteriüriye etkisinin yanında, sonda ucu kültürlerinin anlamı olup olmadığı ve bunun idrar kültürleri ile ilişkisi araştırıldı. Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'nde takip edilen 142 hastaya 173 adet eş zamanlı sonda ucu ve idrar kültürü yapıldı.
Çalışmamızda hastalarımızın tümünün antibiyotik alıyor olmasına rağmen, bakteriüri ilk gün saptanmazken, 48. saatte %8.7, 72. saatte %31.3, 4. günde ise %46.7 oranında bakteriüri saptandı. İdrar sondaları 4. günde çıkarılan hastalarda hem sonda ucunda, hem de idrarda izole edilen mikroorganizmalar incelendiğinde %88.7 oranında aynı bakterinin üremesi sondanın çıkarılmadan idrar kültürü ile hastanın kolonizasyonunun takip edilebileceğini düşündürdü. İlk sırada Candida spp. tespit edilirken, kateterizasyon süresi uzadıkça, mikroorganizma kolonizasyonunun arttığı tespit edildi. Hastaların antibiyotik alıyor olmasının, üriner katetere bakteri kolonizasyonunu ve bakteriüri gelişmesini önlemediği görüldü.
Anahtar Kelimeler: Nozokomiyal Üriner Sistem İnfeksiyonu, Sonda Ucu Kültürü, İdrar Kültürü.
SUMMARY
Evaluation of Simultaneous Cultures of Urinary Catheter Ends and Urine Samples of Intensive Care Unit Patients
Nosocomial infection frequency in intensive care units (ICU) is approximately 5 to 10 fold higher compared to other general units and the urinary tract infections comprise about 40% of the cases being the most common type of nosocomial infection.
The major cause of urinary tract infection is urinary catheter in 80% of cases and urologic procedures are responsible for about 10-15% of cases.
In order to study the effects of duration of indwelling urinary catheters to bacteriuria, simultaneous cultures from catheter ends and urine samples were taken and evaluated. A total of 173 urine samples and catheter end cultures were obtained from 142 patients admitted to the surgical ICU.
All the patients were taking antibiotic therapy and although no bacteriuria was identified in the first 24 hours, bacteriuria was positive in 8.7% of cases at the 48th hour. Culture positivity increased to 31% and 46.7% on the 3rd and 4th days respectively. In patients with urinary catheters removed at the end of the 4th day, bacteriologic cultures from catheter ends and urine samples revealed Candida spp, gram negative bacteria and gram positive bacteria, in decreasing order of frequency. Furthermore, administration of antibiotics did not prevent bacterial colonization of the catheter or bacteriuria frequency.
Key Words: Nosocomial Urinary Tract Infections, Urinary Catheter End Culture, Urine Sample Cultures.
YAZIŞMA ADRESİ:
Yrd. Doç. Dr. Kemalettin AYDIN
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları
ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
TRABZON
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir