Ara :     
 
         
 
<< Geri Yazdır
Yoğun Bakım Ünitesi ve Diğer Ünitelerde Yatan Hastalardan İzole Edilen
Nozokomiyal Acinetobacter baumannii Suşlarının İn vitro Antibiyotik Duyarlılıkları
Dr. İffet PALABIYIKOĞLU*, Dr. J. Sedef BENGİSUN*

* Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İbn-i Sina Hastanesi Merkez Bakteriyoloji Laboratuvarı, Ankara.
ÖZET
Acinetobacter türleri, son 20 yıldır çapraz infeksiyon salgınlarında giderek artan sıklıkta olmak üzere rapor edilen önemli nozokomiyal patojenlerdir. Bu salgınların çoğundan A. baumannii sorumludur. A. baumannii izolatları kullanılmakta olan birçok antibiyotiğe dirençlidir ve yol açtığı infeksiyonların tedavisi genellikle zordur. Çalışmamızda, yoğun bakım ünitesinde yatan hastalardan izole edilen 50 ve diğer ünitelerde yatan hastalardan izole edilen 50 nozokomiyal A. baumannii suşunun antibiyotik duyarlılıkları disk diffüzyon yöntemi ile belirlendi. Bu iki grubun yaygın kullanılan geniş spektrumlu antibiyotiklere direnci karşılaştırıldı. Yoğun bakım ünitesi suşları diğer izolatlara göre daha dirençli bulundu.
Anahtar Kelimeler: Acinetobacter baumannii, Nozokomiyal İnfeksiyonlar, Antibiyotik Direnci.
SUMMARY
In vitro Antibiotic Susceptibilities in Nosocomial Acinetobacter baumannii Strains Isolated from Intensive Care Unit and Other Clinics
Acinetobacter spp. are important nosocomial pathogens reported with increasing frequency in outbreaks of cross-infection during the past two decades. The majority of such outbreaks are caused by Acinetobacter baumanii. A. baumannii isolates are resistant to many of the currently used antibiotics, and the resulting infections are often difficult to treat. In our study, 50 nosocomial strains were isolated from hospitalized patients in intensive care unit and 50 nosocomial strains were isolated from the hospitalized patients in other clinics. Antibiotic susceptibilities were determined by disk diffusion method. Resistance to commonly used broad-spectrum antimicrobials was compared between the two groups. A. baumannii strains from intensive care unit were more resistant to tested antibiotics than A. baumannii isolates of other clinics.
Key Words: Acinetobacter baumannii, Nosocomial Infections, Antibiotic Resistance.
YAZIŞMA ADRESİ:
Uzm. Dr. İffet PALABIYIKOĞLU
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
İbn-i Sina Hastanesi Merkez
Bakteriyoloji Laboratuvarı
ANKARA
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir