Ara :     
 
         
 
<< Geri Yazdır
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Hastane İnfeksiyonları#
Dr. Ç. Banu ÇETİN*, Dr. A. Nevzat YALÇIN*, Dr. Hüseyin TURGUT*, Dr. İlknur KALELİ**,
Hmş. Nursel ORHAN*

  *  Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı,
**  Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Denizli.
ÖZET
Hastane infeksiyonları, oluşturduğu ekonomik kayıp ve mortalite oranlarındaki artış ile önemli bir sağlık sorunudur. Nisan 1997 ve Mayıs 1998 tarihleri arasında hastanemizde yatırılarak izlenilen 2927 erişkin hastada hastane infeksiyon oranı %4.1 olarak saptanmıştır. En yüksek infeksiyon oranları; yoğun bakım, iç hastalıkları, ortopedi ve genel cerrahi kliniklerinde gözlenmiştir. En sık görülen infeksiyon türünün üriner sistem infeksiyonu (%40.3) olduğu ve en sık soyutlanan mikroorganizmaların Pseudomonas spp., Klebsiella spp., E. coli olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hastane İnfeksiyonları, Yoğun Bakım Ünitesi.
SUMMARY
Hospital Infections in Pamukkale University Faculty of Medicine Hospital
Nosocomial infections represent an important health problem with increase in mortality rates and with high economic expense. Hospital infection rate was determined as 4.1% in 2927 adult patients which were hospitalized between April 1997-May 1998. Highest rates of hospital infections were observed in intensive care unit, internal medicine, general surgery and orthopedics clinics. The most common infection type was urinary tract infection (40.3%) and Pseudomonas spp., Klebsiella spp., E. coli were determined as the most common isolated microorganisms.
Key Words: Hospital Infections, Intensive Care Unit.
# Bu çalışma, 28. Türk Mikrobiyoloji Kongresi (4-9 Ekim 1998, Belek-Antalya)'nde poster olarak sunulmuştur.
YAZIŞMA ADRESİ:
Yrd. Doç. Dr. Ç. Banu ÇETİN
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Klinik Mikrobiyoloji ve
İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı
DENİZLİ
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir