Ara :     
 
         
 
<< Geri Yazdır
Yoğun Bakım Ünitelerinde Gözlenen Hastane İnfeksiyonları
Dr. Hande ARSLAN*, Dr. Kezban GÜRDOĞAN*

* Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara.
ÖZET
Bu çalışmada hastanemiz yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) bir yıllık süre içerisinde saptanan hastane infeksiyonlarını retrospektif olarak inceledik. YBÜ'ye kabul edilen 1226 hastadan 57'sinde hastanede kaldıkları süre içerisinde 65 hastane infeksiyonu gelişti. YBÜ'de hastane infeksiyonu hızı %5.3 olarak saptandı. Pnömoni en sık saptanan infeksiyon olup bunu üriner sistem infeksiyonları ve bakteremi takip ediyordu. Hastane infeksiyonları sıklıkla invaziv girişimler ve altta yatan ciddi hastalıklarla ilişkili bulundu. Hastalardan en sık izole edilen bakteriler Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus ve gram negatif diğer enterik basillerdi. Bu bakterilerin büyük bir kısmının çoklu antibiyotik dirençli olduğu saptandı.
Anahtar Kelimeler: Hastane İnfeksiyonları, Yoğun Bakım Ünitesi.
SUMMARY
Nosocomial Infections Detected in Intensive Care Units
We retrospectively studied nosocomial infections detected in the intensive care units (ICU) of our hospital in a one year period. Of the 1226 patients admitted to ICU, 57 patients acquired 65 nosocomial infections (NI) during their hospital stay. The rate of NI was %5.3. Pneumonia was the most common infection followed by urinary tract and bloodstream infections. NI were often associated with the use of invasive devices and severe underlying diseases. The most common bacteria isolated from the patients were P. aeruginosa, S. aureus and gram negative enteric bacilli. Most of the bacteria were found multiple resistant to antibiotics.
Key Words: Nosocomial Infections, Intensive Care Units.
YAZIŞMA ADRESİ:
Yrd. Doç. Dr. Hande ARSLAN
Bahçelievler 12. Sokak No:7/9
06490-ANKARA
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir