Ara :     
 
         
 
<< Geri Yazdır
SSK Ankara Eğitim Hastanesi'nde Hastane İnfeksiyonlarının Sürveyansı
Dr. Murat ERHAN*,  Dr. Necla TÜLEK*, Dr. Ali MERT*

* SSK Ankara Eğitim Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji ve Mikrobiyoloji Bölümü, Ankara.
ÖZET
SSK Ankara Eğitim Hastanesi'nde bir yıllık süre içinde gelişen hastane infeksiyonları laboratuvara dayalı sürveyans sistemine göre incelenmiştir. Hastane infeksiyon hızı %2.23 olarak bulunmuş olup, kliniklere göre değişmektedir. İnfeksiyonların en sık 10-14. gün arasında oluştuğu, en fazla 40-50 yaş arasında görüldüğü saptanmıştır. İnfeksiyonun en fazla olduğu klinikler; fizik tedavi ve rehabilitasyon, nöroloji, reanimasyon, plastik cerrahi ve ürolojidir. En sık rastlanan infeksiyonlar üriner sistem (%45.9), cerrahi alan (%31.7), solunum sistemi infeksiyonları (%9.9) ve bakteriyemi (%9.7)'dir. En sık izole edilen etkenler ise E. coli (%20), Pseudomonas spp. (%17), koagülaz pozitif stafilokoklar (%13) ve Klebsiella spp. (%13) olarak bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Hastane İnfeksiyonları, Sürveyans.
SUMMARY
The Surveillance of Nosocomial Infections in Social Security Ankara Training Hospital
Nosocomial infections occurred in Social Security Ankara Training Hospital in one year period were evaluated by using laboratory dependent surveillance system. The overall rate of nosocomial infection was found as 2.23% and the rates varied in different clinics. The highest rate of infection's occurrence was observed between 10th-14th days and in the patients 40-50 years old. The highest infection rates were in the clinics of physiotherapy and rehabilitation, neurology, reanimation, plastic surgery and urology. The principal sites of nosocomial infection were the urinary tract (45.9%), surgical wounds (31.7%), lower respiratory tract (9.9%)and bacteremia (9.7%). The most commonly detected microorganisms were E. coli (20%), Pseudomonas spp. (17%), coagulase positive staphylococci (13%) and Klebsiella spp. (13%).
Key Words: Nosocomial Infections, Surveillance.
YAZIŞMA ADRESİ:
Dr. Necla TÜLEK
Kuzgun Sokak No: 17/22
06540 Aşağı Ayrancı - ANKARA
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir