Ara :     
 
         
 
<< Geri Yazdır
Postoperatif Nozokomiyal İnfeksiyonların Maliyet Analizi
Dr. Diler COŞKUN*, Dr. Zerdi DAĞ*, Dr. Paşa GÖKTAŞ*

* Haydarpaşa Numune Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul.
ÖZET
Postoperatif nozokomiyal infeksiyonların yol açtığı mortalite, ek yatış süresi ve ek maliyeti ortaya koymak amacıyla, Eylül 1997-Mart 1998 tarihleri arasında hastanemiz genel cerrahi kliniklerinde prospektif bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışma süresince opere edilen 1124 hastanın 110'unda (%9.8) 130 nozokomiyal infeksiyon gelişmiştir. Nozokomiyal infeksiyon gelişmeyen olguların 17'si (%1.7), gelişenlerin ise 6'sı (%5.4) kaybedilmiştir. Hastanede yatış süresi nozokomiyal infeksiyon gelişmeyenlerde 8.5 gün, gelişenlerde ise 25.8 gün olarak bulunmuştur. Nozokomiyal infeksiyonların kişi başına oluşturduğu ek maliyet 1 Haziran 1997 tarihinde 203.293.000 Türk lirası (1434.67 Amerikan doları) olarak hesaplanmıştır. Bu çalışma ile hastane infeksiyonları ve kontrolüne verilmesi gereken önem bir kez daha ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Nozokomiyal İnfeksiyonlar, Maliyet Analizi.
SUMMARY
Cost Analysis Of Post-Operative Nosocomial Infections
The mortality, excess hospitalization days and excess cost of post-operative nosocomial infections were evaluated in a prospective study conducted in general surgery departments of our hospital between September 1996 and March 1997. During the study period, 130 nosocomial infections occurred in 110 (9.8%) of 1124 operated patients. Seventeen (1.7%) of the patients without infection died, while that was 6 (5.4%) for the ones with infection. Duration of hospital stay was 8.5 days for the patients without nosocomial infection and 25.8 days, for the ones with infection. The excess cost of nosocomial infection for each patient was calculated as 203.293.000 Turkish liras (1434.67 American dollars) by June the first 1997. The importance of hospital infection and control measures to be taken were once wanted to be emphasized with this study.
Key Words: Nosocomial Infections, Cost Analysis.
YAZIŞMA ADRESİ:
Dr. Diler COŞKUN
Bakkal Sokak Orhan Bey Apt. No: 2/6
Acıbadem - Kadıköy / İSTANBUL
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir