Ara :     
 
         
 
<< Geri Yazdır
Nozokomiyal İnfeksiyon Etkeni Olarak Saptanan Gram Negatif Bakterilerin
Bazı Antibiyotiklere Duyarlılıkları
Dr. Semra TUNÇBİLEK*, Dr. Hande ARSLAN*

* Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara.
ÖZET
Nozokomiyal infeksiyon etkeni olarak saptanan gram negatif bakterilerin bazı antibiyotiklere karşı duyarlılıkları araştırıldı. Duyarlılık testi sıvı mikrodilüsyon metodu ile yapıldı. Minimum inhibitör konsantrasyonlar, Mueller Hinton sıvı besiyeri kullanılarak NCCLS'ye uyularak belirlendi. Doksanbeş gram negatif bakterinin %23'ü Escherichia coli, %21'i Pseudomonas aeruginosa, %14'ü Klebsiella pneumoniae, %14'ü Acinetobacter baumannii, %13'ü Enterobacter cloacae, %7'si nonfermantatif bakteri (Burkholderia cepacia %3, Stenotrophomonas maltophilia %2, Aeromonas hydrophila %2), %4'ü Citrobacter freundii, %3'ü Enterobacter aerogenes, %2'si Klebsiella oxytoca olarak identifiye edildi. Antibiyotiklere duyarlılıkları ise; meropenem %87, imipenem %85, sefepim %80, ofloksasin %68, seftazidim %65, aztreonam %50 olarak belirlendi. Sonuç olarak meropenem, imipenem ve sefepimin hastanemizdeki nozokomiyal infeksiyon etkenin gram negatif bakterilere daha etkili olduğunu gözledik. Bu antimikrobiyal ajanları gram negatif bakterilerin etken olduğu nozokomiyal infeksiyonların empirik tedavisinde önerebiliriz.
Anahtar Kelimeler: Gram Negatif Bakteri, Nozokomiyal İnfeksiyon, Antibiyotik Duyarlılığı.
SUMMARY
Antimicrobial Susceptibility Of Gram Negative Bacteria Causing Nosocomial Infections
Antibiotic susceptibilities of gram negative bacilli isolated from nosocomial infections were studied for their susceptibility to some antibiotics. Susceptibility tests were performed with microdilution broth method. Minimum inhibitory concentrations were determined with a dilution method in Mueller Hinton broth according to the NCCLS criteria. Ninety-five gram negative bacteria were identified as Escherichia coli 23%, Pseudomonas aeruginosa 21%, Klebsiella pneumoniae 14%, Acinetobacter baumannii 14%, Enterobacter cloacae %13, nonfermentative bacilli 7% (Burkholderia cepacia %3, Stenotrophomonas maltophilia %2, Aeromonas hydrophila %2), Citrobacter freundii 4%, Enterobacter aerogenes 3%, Klebsiella oxytoca 2%. Sensitivity to antibiotics tested were as follows: meropenem 87%, imipenem 85%, cefepime 80%, ofloxacin 68%, ceftazidime 65%, aztreonam 50%. As it is seen, meropenem, imipenem and cefepime were more effective agents for the nosocomial strains of gram negative bacteria in our hospital. We would recommend these antimicrobial agents for empiric therapy of nosocomial infections caused by gram negative bacteria.
Key Words: Gram Negative Bacteria, Nosocomial Infections, Antibiotic Susceptibility.
YAZIŞMA ADRESİ:
Dr. Semra TUNÇBİLEK
Mesa Koru Sitesi, Orkide Blok, No: 34
Eskişehir yolu / ANKARA
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir