Ara :     
 
         
 
<< Geri Yazdır
Vankomisine Dirençli Enterococcus faecalis'e Bağlı Sepsis: Olgu Sunumu

Vankomisine Dirençli Enterococcus faecalis'e Bağlı Sepsis: Olgu Sunumu

Sepsis Associated with Vancomycin Resistant Enterococcus faecalis: Case Report

Dr. Fazilet DUYGU1, Dr. Muharrem ÜNAL2, Dr. Pervin Özlem BALCI3


1 Tokat Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Tokat, Türkiye.

1 Clinic of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Tokat State Hospital, Tokat, Turkey.

2 Tokat Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Tokat, Türkiye.

2 Clinic of Internal Medicine, Tokat State Hospital, Tokat, Turkey.

3 Tokat Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Tokat, Türkiye.

3 Clinic of Microbiology and Clinical Microbiology, Tokat State Hospital, Tokat, Turkey.

ÖZET

Vankomisine dirençli enterokoklar, zor tedavi edilen, özellikle immünsüprese hastalarda mortaliteyle sonuçlanan infeksiyonlara neden olan, karşılaşıldığında ciddi izolasyon önlemlerinin alınması gereken mikroorganizmalardır. Katetere bağlı kan dolaşımı infeksiyonunda özellikle eşlik eden komorbiditesi olan ve hastanede yatan hastalarda vankomisine dirençli enterokokların etken olabileceği düşünülmelidir. Bu yazıda, vankomisine dirençli enterokokların etken olduğu sepsis olgusu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Vankomisine dirençli enterokok, Sepsis, Daptomisin.

SUMMARY

Sepsis Associated with Vancomycin Resistant Enterococcus faecalis: Case Report

Vancomycin resistant enterococci are intractable microorganisms which cause fatal infections in especially immunosupressed patients and require serious isolation measures. In cases of catheter related bloodstream infections, especially in patients with accompanying comorbidities and hospitalized patients, vancomycine-resistant enterococci should be considered as the causative factor. In this article, a case of sepsis due to vancomycine-resistant enterococci is presented.

Key Words: Vancomycin resistant enterococci, Sepsis, Daptomycin.

Geliş Tarihi/Received: 25/03/2011 • Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 20/08/2011

Yazışma Adresi/Address for Correspondence:

Yrd. Doç. Dr. Fazilet DUYGU

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve

Uygulama Merkezi, İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

TOKAT/TÜRKİYE

e-posta: drfduygu@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir