Ara :     
 
         
 
<< Geri Yazdır
Yüzey Kaplamada Kullanılan Bir Fotokatalizör Ürünün Antibakteriyel Etkinliğinin Hastane Ortamında Değerlendirilmesi

Yüzey Kaplamada Kullanılan Bir Fotokatalizör Ürünün Antibakteriyel Etkinliğinin
Hastane Ortamında Değerlendirilmesi

Evaluation of the Antibacterial Efficacy of a Photocatalyst Product in a Hospital Setting

Dr. Zeliha KOÇAK TUFAN1, Dr. Yasemin KURTOĞLU GÜL1, Dr. Cemal BULUT1, Dr. Çiğdem ATAMAN HATİPOĞLU1,
Dr. Sami KINIKLI1, Dr. Ali Pekcan DEMİRÖZ1


1 SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye.

1 Clinic of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Ankara Training and Research Hospital, Ankara, Turkey.

ÖZET

Giriş: Son yıllarda yüzey-aktif fotokatalist ajanların antibakteriyel etkinliği üzerinde durulmaktadır. Bu çalışmada, demir titanyum oksit moleküllerinden oluşan "Easy-Coat"ın fotokatalitik etkisinin hastane ortamında çeşitli yüzeylerde denenmesi; standart ATCC suşlarının bu yüzeylere uygulanmasıyla fotokatalistin antibakteriyel etkinliğinin ölçülmesi ve standart temizlik ile karşılaştırılması planlandı.

Materyal ve Metod: Çalışma bir üçüncü basamak eğitim ve araştırma hastanesinin infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji kliniğinde yapıldı. Çalışma için Enterococcus faecalis ATCC 29212, Staphylococcus aureus ATCC 25923, Escherichia coli ATCC 25922, Pseudomonas aeruginosa 27853 suşları kullanıldı. 1. Bakterisidal etkinliğin değerlendirilmesi: Fotokatalist (Easy-Coat) uygulanan boş petri plakları 21 gün süreyle laboratuvarda ışıklı ortamda tutularak fotokatalizörün etkin olması beklendi; daha sonra her bir suştan ayrı plaklara ekim yapıldı. Takip eden birinci, beşinci ve onuncu günlerde plaklardan örnekler alınarak üreme olup olmadığı kontrol edildi. Eş zamanlı olarak fotokatalist uygulanmayan plaklara da ekim yapılarak kontrol grubu oluşturuldu. 2. Rutin temizlikle karşılaştırılması: Laboratuvar dışında doktor odasında da iki yüzeye fotokatalist uygulandı; herhangi bir ekim yapılmadı. Aynı odada fotokatalist uygulanmamış başka bir yüzey kontrol olarak alındı. Günlük rutin temizliğe su ve deterjanla devam edildi. Yirmi bir gün sonra beş gün arayla örnekler alınarak üremeler kontrol edildi.

Bulgular: Laboratuvarda fotokatalist uygulanan ve uygulanmayan plaklardan alınan kültürler arasında bakterisidal etki açısından anlamlı bir fark saptanmadı: E. coli ATCC 25922 birinci gün sonunda ve P. aeruginosa 27853 beşinci günden itibaren tüm plaklarda (fotokatalistli ve fotokatalistsiz) saptanamazken; E. faecalis ATCC 29212 ve S. aureus ATCC 25923, 10. günde dahi tüm plaklarda (fotokatalistli ve fotokatalistsiz) varlığını devam ettirmekteydi. Doktor odasında günlük rutin temizlik yapılan, fotokatalist uygulanan ve uygulanmayan alanlarda ise herhangi bir anlamlı üreme saptanmadı.

Sonuç: Çalışmamızda partikül sayımı yapılmadı, bakterisidal etki ana belirleyiciydi. Fotokatalizör uygulanan yüzey ile uygulanmamış yüzeyden alınan kültürlerde bakterisidal etki açısından anlamlı bir fark saptanmadı, plaklara ekilen bakterilerin ortamda kalış süreleri fotokatalistten etkilenmedi. Ekim yapılmayan hastane odasında da fotokatalizörün rutin temizliğe üstünlüğü gösterilemedi. Fotokatalistler daha önce seramik ve cam eşyalarda kullanılmıştır ancak hastane ortamında antibakteriyel kaplama amacıyla kullanılabilmesi için farklı yüzeylerde yeni araştırmaların yapılması ve etkinliğinin değerlendirilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Dezenfektanlar, Yüzey temizliği, Easy-Coat, Titanyum di oksid.

SUMMARY

Evaluation of the Antibacterial Efficacy of a Photocatalyst Product in a Hospital Setting

Introduction: Recently surface active-photocatalytic agents are presented as having antibacterial properties. In this study, we aimed to investigate the efficacy of a surface active-photocatalytic agent "Easy-Coat" in various surfaces of the hospital environment; by measuring its antibacterial activity on certain ATCC strains in the laboratory setting and comparing its effectiveness with standard cleaning in a hospital room.

Materials and Methods: The study was held in the infectious diseases and clinical microbiology department of a tertiary care, training and research hospital. Enterococcus faecalis ATCC 29212, Staphylococcus aureus ATCC 25923, Escherichia coli ATCC 25922 and Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 strains were used. 1. For the effectiveness on bacteria survivals (bactericidal activity): Photocatalytic agent, which contains iron titanium oxide, was applied on the surfaces of empty petri plates and leaved under the room light for subsequent 21 days to become full-effective. Then each bacteria strains are inoculated to these photocathalytic-coated petri plates and other certain plates which are photocatalytic free. Bacteria survivals were checked by getting samples from these areas in the subsequent 1st, 5th and 10th days. Photocatalytic free surfaces were accepted as control group. 2. Comparison with the routine cleaning: photocatalytic agent was applied to two surfaces in the doctors' office and routine cleaning with water and detergent went on. The ATCC strains were not inoculated. Twenty-one days later simultaneous cultures were taken from the desks to see if there is any growth of bacteria or not.

Results: In the laboratory setting: No difference was detected in terms of bacteria survival between photocatalytic coated surfaces and photocatalytic free surfaces. In both surfaces (with and without photocathalytic): while the E. coli ATCC 25922 and P. aeruginosa 27853 didn't survived after the 1st day and 5th days' cultures respectively; E. faecalis ATCC 29212 and S. aureus ATCC 25923 strains were still there in the 10th days' cultures. In doctors' room: no growth was detectable from the surfaces with or without photocatalytic coat.

Conclusion: The particle count was not applied and bacteria survival was the mean determinant of our study. No effect of photocatalytic agent was detected on bacteria survival: there was no difference between photocatalytic coated and photocatalytic free plates in terms of bacteria survival. Beside this, the photocatalytic agent was not superior to routine cleaning in the hospital setting. Although photocathalytics have been tried on ceramic and glass equipment till now, further detailed studies are needed to use it in the hospital settings as a surface disinfectant.

Key Words: Disinfectants, Surface cleaning, Easy-Coat, Titanium di oxide.

Geliş Tarihi/Received: 06/01/2012 • Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 14/06/2012

Yazışma Adresi/Address for Correspondence:

Uzm. Dr. Zeliha KOÇAK TUFAN

SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Kliniği,

ANKARA/TÜRKİYE

e-posta: drztufan@yahoo.com.tr

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir