Ara :     
 
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ Cilt: 11 Sayı: 4 Yıl: 2007
TURKISH JOURNAL OF HOSPITAL INFECTIONS Volume: 11 Issue: 4 Year: 2007
  Satın al  
 
 
DERLEMELER 
 
 Fungal İnfeksiyon Etkenlerinin Laboratuvar Tanısı (3600 defa görüntülendi)211 - 221
Dr. Beyza ENER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Orofarengeal Kandidiyazis (5282 defa görüntülendi)222 - 225
Dr. Taner YILDIRMAK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Seyrek Rastlanan Fungal İnfeksiyonlar (4362 defa görüntülendi)226 - 234
Dr. Şaban ESEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Sterilizasyon Kontrolü: Hangi Yöntemler Kullanılmalı, Nasıl Denetim Yapılmalı? (3726 defa görüntülendi)235 - 241
Dr. Ahmet SANİÇ, Hmş. Dilek ZENCİROĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Kan Yoluyla Bulaşan İnfeksiyonlar (3813 defa görüntülendi)242 - 245
Dr. Ayhan AKBULUT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
  
ORJİNAL ARAŞTIRMALAR 
 
 Diyabetik Ayak Takip ve Tedavi Protokolü: Derin Ayak İnfeksiyonu Olan Altmış Sekiz Diyabetik Hastaya Ait Klinik ve Mikrobiyolojik Veriler (4656 defa görüntülendi)246 - 251
Dr. Sibel GERGİN GÜNDEŞ, Dr. Zerrin YULUĞKURAL, Dr. Zeynep CANTÜRK, Dr. Mithat BIYIKLI, Dr. Berrin ÇETİNARSLAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Anestezi-Reanimasyon ve Nöroloji Yoğun Bakım Ünitelerinde Gelişen Nozokomiyal İnfeksiyonlar: İki Yılın Değerlendirmesi (3722 defa görüntülendi)252 - 257
Dr. Murat DİZBAY, Dr. Arzu ALTUNÇEKİÇ, Dr. Derya ÖZCAN KANAT, Dr. Büşra ERGÜT SEZER, Hmş. Serpil BAŞ, Hmş. Fatma ÖZER, Dr. Dilek ARMAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
  
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir