Ara :     
 
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ Cilt: 10 Sayı: 2 Yıl: 2006
TURKISH JOURNAL OF HOSPITAL INFECTIONS Volume: 10 Issue: 2 Year: 2006
  Satın al  
 
 
Editörden
  
DERLEMELER 
 
 Üriner Kateter İnfeksiyonlarının Önlenmesi Kılavuzu (1716 defa görüntülendi)101 - 111
Dr. Mehmet Ali ÖZİNEL, Dr. Mehmet BAKIR,Dr. Mete ÇEK, Dr. Ferruh ZORLU, Dr. Muhammet GÜVEN, Dr. Semra BOZFAKİOĞLU, 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Damar İçi Kateter İnfeksiyonlarının Önlenmesi Kılavuzu (1772 defa görüntülendi)112 - 142
Prof. Dr. Sercan ULUSOY, Prof. Dr. Hamdi AKAN, Doç. Dr. Mutlu ARAT, Prof. Dr. Semih BASKAN, Prof. Dr. Sevil BAVBEK, Prof. Dr. Nahit ÇAKAR,
Doç. Dr. Yeşim ÇETİNKAYA ŞARDAN, Doç. Dr. Ayper SOMER, Uzm. Dr. Serap ŞİMŞEK YAVUZ
 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
  
ORJİNAL ARAŞTIRMALAR 
 
 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Servisinde 2004 Yılı Nozokomiyal İnfeksiyonları (1988 defa görüntülendi)143 - 148
Dr. Ahmet SOYSAL, Dr. Demet TOPRAK, Dr. Burcu YAVUZ, Dr. Özden TÜREL,
Hem. Gülcan ÇULHA, Dr. Onur KARATUNA, Dr. Güner SÖYLETİR, Dr. Mustafa BAKIR
 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
  
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir