Ara :     
 
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ Cilt: 10 Sayı: 3 Yıl: 2006
TURKISH JOURNAL OF HOSPITAL INFECTIONS Volume: 10 Issue: 3 Year: 2006
  Satın al  
 
 
DERLEMELER 
 
 Hastane İnfeksiyonu Sürveyansına Güncel Yaklaşımlar (1767 defa görüntülendi)153 - 160
Dr. Selma KARABEY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
  
ORJİNAL ARAŞTIRMALAR 
 
 Acinetobacter Suşlarının Antibiyotik Duyarlılıklarının Dört Yıllık Analizi (2002 defa görüntülendi)161 - 165
Dr. Serap İSKENDER, Dr. Rahmet ÇAYLAN, Dr. Nurgün SUCU, Dr. Gönülden AKTOZ BOZ, Dr. İftihar KÖKSAL, Dr. Kemalettin AYDIN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Stafilokokların Neden Olduğu Hastane İnfeksiyonlarının Değerlendirilmesi (3892 defa görüntülendi)166 172
Dr. Bilal YILDIZ, Dr. Neslihan TEKİN, Dr. Arif AKŞİT, Dr. Gaye USLUER, Dr. Filiz AKŞİT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Nozokomiyal Vankomisin Dirençli Enterokok Kolonizasyonunun Araştırılması (2312 defa görüntülendi)173 - 177
Dr. Murat KUTLU, Dr. Selda SAYIN KUTLU, Dr. Yeşim ÇETİNKAYA ŞARDAN, Dr. Önder ERGÖNÜL,
Dr. Şebnem EREN, Dr. Harika ESENER, Dr. Aysel K. ÇELİKBAŞ, Dr. Serhat ÜNAL, Dr. Başak DOKUZOĞUZ
 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Vankomisine Dirençli Enterokok İnfeksiyonu (2131 defa görüntülendi)178 - 181
Dr. Süreyya GÜL YURTSEVER, Dr. A. Gamze ŞENER, Dr. Mustafa PEHLİVAN, Dr. İlhan AFŞAR, Bio. Nihan ÇEKEN, Dr. Metin TÜRKER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Hastanesinde Hastane İnfeksiyonları Sürveyansı (1887 defa görüntülendi)182 - 190
Dr. Güven ÇELEBİ, Dr. Nihal PİŞKİN, Dr. Hande AYDEMİR, Dr. Nefise ÖZTOPRAK, Dr. Canan KÜLAH, Hem. Yurdagül DEMİROĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Salgılayan ve Salgılamayan Escherichia coli, Klebsiella Suşlarında Ko-Trimoksazol, Sefepim ve Karbapenem Duyarlılıkları (1920 defa görüntülendi)191 - 195
Dr. Özlem KURT AZAP, Dr. Funda TİMURKAYNAK, Dr. Göknur YAPAR, Dr. Ünal ÇAĞIR, Dr. Hande ARSLAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Hastane İnfeksiyonlarından İzole Edilen Stafilokok Suşlarında Vankomisin ve Teikoplaninin Minimum İnhibitör Konsantrasyonlarının Yedi Yıl Öncesi ile Karşılaştırılması (2106 defa görüntülendi)196 - 200
Dr. Özlem KURT AZAP, Dr. Funda TİMURKAYNAK, Dr. Ebru ORUÇ, Dr. Turhan TOGAN, Dr. Hande ARSLAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
  
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir