Ara :     
 
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ Cilt: 10 Sayı: 4 Yıl: 2006
TURKISH JOURNAL OF HOSPITAL INFECTIONS Volume: 10 Issue: 4 Year: 2006
  Satın al  
 
 
Editörden (16 defa görüntülendi)
  
DERLEMELER 
 
 Hastane İnfeksiyonları Araştırmalarında Kullanılan Gözlemsel Çalışma Tasarımları (5285 defa görüntülendi)205 - 210
Dr. Sibel AŞÇIOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Hastane İnfeksiyonu Salgınlarının İncelenmesinde Kullanılan Çalışma Düzenleri (7180 defa görüntülendi)211 - 218
Dr. Yeşim ÇETİNKAYA ŞARDAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Hastane İnfeksiyonları Alanında Farklı Bir Araştırma Yöntemi 'Yarı-Deneysel (Quasi-Experimental)' Araştırma Tasarımları (4198 defa görüntülendi)219 - 226
Dr. Özgür YENİOVA, Dr. Sibel AŞÇIOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Hastane İnfeksiyonları Araştırmalarında İstatistiksel Analiz (8232 defa görüntülendi)227 - 235
Dr. Mutlu HAYRAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
  
ORJİNAL ARAŞTIRMALAR 
 
 Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitemizde Görülen Nozokomiyal İnfeksiyonlar ve İnfeksiyon Risk Faktörleri (5424 defa görüntülendi)236 - 243
Dr. Nihal PİŞKİN, Dr. Ediz TÜTÜNCÜ, Dr. Hande AYDEMİR, Dr. Aysun YALÇI, Dr. Yunus GÜRBÜZ, Dr. Rüçhan TÜRKYILMAZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Bir Devlet Hastanesi Örneği: Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde 2005 Yılında Saptanan Hastane İnfeksiyonları (4474 defa görüntülendi)244 - 248
Dr. Figen Çağlan ÇEVİK, Dr. Nevil AYKIN, Dr. Hasan NAZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
  
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir