Ara :     
 
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ Cilt: 9 Sayı: 2 Yıl: 2005
TURKISH JOURNAL OF HOSPITAL INFECTIONS Volume: 9 Issue: 2 Year: 2005
  Satın al  
 
 
Editörden
  
DERLEMELER 
 
 Hastane Kökenli Pnömonide Mikrobiyolojik Tanı (1962 defa görüntülendi)73 - 81
Dr. Gökhan AYGÜN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Hastane Kaynaklı (Nozokomiyal) Tüberküloz (1598 defa görüntülendi)82 - 89
Dr. Şeref ÖZKARA, Dr. Deniz KÖKSAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Kök Hücre Nakli ve Nozokomiyal İnfeksiyonlar (1692 defa görüntülendi)90 - 94
Dr. Hamdi AKAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
  
ORJİNAL ARAŞTIRMALAR 
 
 Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Nazal Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus Kolonizasyonu ve Risk Faktörleri (1980 defa görüntülendi)95 - 100
Dr. Nefise ÖZTOPRAK, Dr. Mustafa Aydın ÇEVİK, Dr. Esragül AKINCI, Dr. Münire KORKMAZ, Dr. Ayşe ERBAY, Dr. Selim Sırrı EREN, Dr. Neriman BALABAN, Dr. Hürrem BODUR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Sağlık Çalışanlarında Kan ve Vücut Sıvılarıyla Olan Mesleki Temaslar (2012 defa görüntülendi)101 - 106
Dr. Serpil EROL, Dr. Zülal ÖZKURT, Dr. Mustafa ERTEK, Dr. Ayten KADANALI, Dr. Mehmet A. TAŞYARAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Yoğun Bakım Ünitesinde İnvaziv Alet Kullanımı ile İlişkili Nozokomiyal İnfeksiyon Hızları (2036 defa görüntülendi)107 - 112
Dr. Haluk ERDOĞAN, Hmş. Deniz AKAN, Dr. Funda ERGİN, Dr. Aşkın ERDOĞAN, Dr. Hande ARSLAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Hastane İnfeksiyon Kontrol Önlemlerine Uyum: Bir Günlük Gözlem (1686 defa görüntülendi)113 - 116
Dr. Handan AKBULUT, Dr. İlhami ÇELİK, Dr. Nuran İNCİ, Hmş. Fatma KOCAASLAN, Dr. Kutbettin DEMİRDAĞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
  
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir