Ara :     
 
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ Cilt: 9 Sayı: Ek-1 Yıl: 2005
TURKISH JOURNAL OF HOSPITAL INFECTIONS Volume: 9 Issue: Supplement-1 Year: 2005
   
 
 
DERLEMELER 
 
 Damar İçi Kateter İnfeksiyonlarının Önlenmesi Kılavuzu (4072 defa görüntülendi)3 - 32
Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
  
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir