Ara :     
 
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 4 Yıl: 2004
TURKISH JOURNAL OF HOSPITAL INFECTIONS Volume: 8 Issue: 4 Year: 2004
  Satın al  
 
 
Editörden
  
DERLEMELER 
 
 Nozokomiyal Diyare (2893 defa görüntülendi)271 - 281
Dr. Bilgin ARDA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Kan ve Kan Ürünleri ile İlişkili Hastane İnfeksiyonları (1847 defa görüntülendi)282 - 285
Dr. Ebru KOCA, Dr. Osman İ. ÖZCEBE 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Hayvan Yemlerinde Büyütme Faktörü Olarak Kullanılan Antibiyotiklerin Direnç Gelişimindeki Rolü (1880 defa görüntülendi)286 - 291
Dr. Ahmet BAŞUSTAOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
  
ORJİNAL ARAŞTIRMALAR 
 
 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği'nde Ameliyat Sonrası Gelişen Hastane İnfeksiyonlarının Risk Faktörlerine Göre Değerlendirilmesi (2232 defa görüntülendi)292 - 298
Dr. Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN, Dr. Bilgin ARDA, Dr. Tansu YAMAZHAN, Dr. Hüsnü PULLUKÇU, Dr. Sercan ULUSOY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Hastane Kökenli Pseudomonas aeruginosa Suşlarında Antimikrobiyal Direnç (2056 defa görüntülendi)299 - 303
Dr. Hörü GAZİ, Dr. Semra KURUTEPE, Dr. Süheyla SÜRÜCÜOĞLU, Dr. Eda ÜNLÜ KAN, Dr. Beril ÖZBAKKALOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Cerrahların ve Diş Hekimlerinin Hepatit B ve C Bilgi Düzeyleri (2910 defa görüntülendi)304 - 309
Dr. Neşe DEMİRTÜRK, Dr. Nevil AYKIN, Dr. Hülya ELDEMİR, Dr. Tuna DEMİRDAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Vankomisine Dirençli Enterokok Bakteremisi: Olgu Sunumu (1998 defa görüntülendi)310 - 314
Dr. M. Arzu YETKİN, Dr. Neşe ATEŞ ARICA, Dr. Necla TÜLEK, Dr. Serap YAĞCI, Dr. Süda TEKİN KORUK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
  
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir