Ara :     
 
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: Ek-1 Yıl: 2004
TURKISH JOURNAL OF HOSPITAL INFECTIONS Volume: 8 Issue: Supplement-1 Year: 2004
  Satın al  
 
 
DERLEMELER 
 
 Üriner Kateter İnfeksiyonlarının Önlenmesi Kılavuzu (2629 defa görüntülendi)3 - 12
Mehmet Ali ÖZİNEL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
  
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir