Ara :     
 
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 1 Yıl: 2003
TURKISH JOURNAL OF HOSPITAL INFECTIONS Volume: 7 Issue: 1 Year: 2003
  Satın al  
 
 
Editörden (24 defa görüntülendi)
  
DERLEMELER 
 
 Antifungal Tedavide Yenilikler (4247 defa görüntülendi)5 - 10
Dr. Ömrüm UZUN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Yoğun Bakım Ünitelerinde İnfeksiyon Kontrolü (4990 defa görüntülendi)11 - 20
Dr. Simru TUĞRUL, Dr. Nahit ÇAKAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Antibiyotik Kullanımında Bilgisayar Programlarının Rolü (5182 defa görüntülendi)21 - 26
Dr. Önder ERGÖNÜL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Nozokomiyal Gastroenteritler (4073 defa görüntülendi)27 - 34
Dr. Beril ÖZBAKKALOĞLU, Dr. Hakan BORAND 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
  
ORJİNAL ARAŞTIRMALAR 
 
 Nozokomiyal Üriner Sistem İnfeksiyonları: İnsidans, Etyoloji ve Sonuçlar (14589 defa görüntülendi)35 - 44
Dr. Mehmet BAKIR, Dr. Nazif ELALDI, Dr. İlyas DÖKMETAŞ, Dr. Aytaç BİLGİÇ, Dr. M. Zahir BAKICI, Hmş. Filiz ŞAHİN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Ventilatörle İlişkili Pnömoni (4305 defa görüntülendi)45 - 50
Dr. Haluk ERDOĞAN, Dr. Nurcan BAYKAM, Dr. Aşkın ERDOĞAN, Dr. Ebru BALABAN, Dr. Demet ALBAYRAK, Dr. Başak DOKUZOĞUZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
  
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir