Ara :     
 
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 3 Yıl: 2003
TURKISH JOURNAL OF HOSPITAL INFECTIONS Volume: 7 Issue: 3 Year: 2003
  Satın al  
 
 
Editörden (24 defa görüntülendi)
  
DERLEMELER 
 
 Hastane İnfeksiyonu Etkeni Çoklu Dirençli Gram-Negatif Mikroorganizmalar (5558 defa görüntülendi)111 - 117
Dr. Deniz GÜR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Sağlık Hizmetlerinde El Yıkama ve El Hijyeni (8775 defa görüntülendi)118 - 130
Dr. Ahmet SOYSAL, Dr. Mustafa BAKIR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Mikroorganizmalarda Direnç Mekanizması Olarak Aktif Pompa Sistemleri (6158 defa görüntülendi)131 - 136
Dr. Pınar ZARAKOLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Mikroorganizmaların Dezenfektan Maddelere Karşı Oluşturduğu Direnç (3917 defa görüntülendi)137 - 140
Dr. Bülent GÜRLER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
  
ORJİNAL ARAŞTIRMALAR 
 
 Pseudomonas aeruginosa Suşlarında Görülen Beta-Laktam Direnç Fenotipleri ve Antibiyotik Duyarlılıkları (5820 defa görüntülendi)141 - 147
Dr. Nevriye GÖNÜLLÜ, Dr. Yeşim GÜROL, Dr. Meral BÜLÜÇ, Dr. Çiğdem BAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde 2001 Yılında Gözlenen Hastane İnfeksiyonları (3960 defa görüntülendi)153 - 156
Dr. Serpil EROL, Dr. Zülal ÖZKURT, Dr. Ülkü ALTOPARLAK, Dr. Mehmet PARLAK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
  
ARAŞTIRMALAR 
 
 Bir Yoğun Bakım Ünitesinde Nozokomiyal İnfeksiyonlar ve İnfeksiyon Risk Faktörlerinin İrdelenmesi (4219 defa görüntülendi)149 - 152
Dr. Sibel GÜNDEŞ, Dr. Nur BAYKARA, Dr. Dilek ÖZDAMAR, Dr. Nuray BOZKURT, Dr. Ayşe WILLKE, Dr. Kamil TOKER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
  
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir