Ara :     
 
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 1 Yıl: 2002
TURKISH JOURNAL OF HOSPITAL INFECTIONS Volume: 6 Issue: 1 Year: 2002
   
 
 
Editörden
  
DERLEMELER 
 
 Nozokomiyal Pnömoniden Nasıl Korunmalı? (1940 defa görüntülendi)5 - 11
Dr. Turhan ECE 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Hastanelerde Metisilin Dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) Kontrol Politikaları ve MRSA Kolonizasyonunun Eradikasyonu (2291 defa görüntülendi)12 - 18
Dr. Aynur KARADENİZLİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
  
ORJİNAL ARAŞTIRMALAR 
 
 Nozokomiyal Acinetobacter İzolatlarında Antibiyotik Direnci (2186 defa görüntülendi)19 - 23
Dr. Serpil EROL, Dr. Halil YAZGI, Dr. Osman AKTAŞ, Dr. Zülal ÖZKURT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Nozokomiyal İnfeksiyon Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi (3599 defa görüntülendi)24 - 31
Dr. Gül Ruhsar YILMAZ, Dr. Mustafa Aydın ÇEVİK, Dr. F. Şebnem ERDİNÇ, Dr. Necla TÜLEK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Bir Üniversite Hastanesinde Hastane İnfeksiyonlu Hasta Prevalansı: Tek Gün Prevalans Çalışması (2773 defa görüntülendi)32 - 40
Dr. Selma METİNTAŞ, Dr. Yurdanur AKGÜN, Dr. Didem ARSLANTAŞ, Dr. Aydın AYDINLI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Hastane İnfeksiyonlarında Antibiyotik Maliyeti (2585 defa görüntülendi)41 - 45
Dr. A. Nevzat YALÇIN, Dr. Hüseyin TURGUT, Dr. Ç. Banu ÇETİN, Hmş. Fatma TEFÇİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Nöroşirürji Kliniği ve Nozokomiyal İnfeksiyon: Bir Üniversite Hastanesinin Üç Yıllık Takip Sonuçları (2192 defa görüntülendi)46 - 52
Dr. İlyas DÖKMETAŞ, Dr. Nazif ELALDI, Dr. Mehmet BAKIR, Dr. Murat GÖKSEL, Dr. M. Zahir BAKICI, Dr. Mustafa GÜRELİK, Dr. Özen KARADAĞ, Hmş. Filiz ŞAHİN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
  
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir