Ara :     
 
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 2 Yıl: 2002
TURKISH JOURNAL OF HOSPITAL INFECTIONS Volume: 6 Issue: 2 Year: 2002
  Satın al  
 
 
Editörden53
  
DERLEMELER 
 
 Hastane İnfeksiyonlarının Sürveyansı ve Amerika Ulusal Nozokomiyal İnfeksiyon Sürveyans Sistemi: I (2085 defa görüntülendi)55 - 71
Dr. Gül Ruhsar YILMAZ, Dr. Mustafa Aydın ÇEVİK, Dr. Yeşim ÇETİNKAYA ŞARDAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
  
ORJİNAL ARAŞTIRMALAR 
 
 İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği Çalışanlarında Kesici-Delici Alet Yaralanmaları (3513 defa görüntülendi)72 - 81
Dr. Mahmut GÜCÜK, Dr. Selma KARABEY, Dr. Nuray YOLSAL, Dr. Yakut IRMAK ÖZDEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Korunmuş Endotrakeal Aspirasyon Örneklerinin Nozokomiyal Pnömonide Tanı Değeri (1899 defa görüntülendi)82 - 86
Dr. Mehmet Ali ÖZİNEL, Dr. Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Yoğun Bakım Ünitesinde Çoğul Dirençli Pseudomonas aeruginosa'ya Bağlı Bir Hastane İnfeksiyonu Salgınının İncelenmesi (1982 defa görüntülendi)87 - 91
Dr. Zeynep GÜLAY, Dr. İ. Mehmet Ali ÖKTEM, Dr. Tuncer TOKLU, Dr. Ayşe YÜCE 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Reanimasyon Ünitemizde 1999-2000 Yılları Arasında Gözlenen Hastane İnfeksiyonları (1888 defa görüntülendi)92 - 97
Dr. Alper YOSUNKAYA, Dr. Sema TUNCER, Dr. Ruhiye REİSLİ, Dr. Süleyman UZUN, Dr. Selmin ÖKESLİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde Nozokomiyal İnfeksiyonlar (1880 defa görüntülendi)98 - 101
Dr. Ç. Banu ÇETİN, Dr. Hüseyin TURGUT, Dr. İlknur KALELİ, Dr. A. Nevzat YALÇIN, Hmş. Nursel ORHAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
  
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir