Ara :     
 
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 4 Yıl: 2001
TURKISH JOURNAL OF HOSPITAL INFECTIONS Volume: 5 Issue: 4 Year: 2001
  Satın al  
 
 
Editörden
  
ORJİNAL ARAŞTIRMALAR 
 
 Koagülaz-Negatif Stafilokoklarda Slime Üretiminin Çeşitli Yöntemlerle Araştırılması (3096 defa görüntülendi)303 - 307
Dr. A. Esin AKTAŞ, Dr. Nimet YİĞİT, Dr. Funda DOĞRUMAN AL, Dr. Ülkü ALTOPARLAK ŞAHİN, Dr. Ahmet AYYILDIZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Nozokomiyal İnfeksiyonlardan İzole Edilen Gram-Negatif ve Nonfermentatif Basillere Karşı Antiseptik ve Dezenfektanların Etkinliğinin Karşılaştırılması (2064 defa görüntülendi)308 - 313
Dr. Çiğdem KUZUCU, Dr. Eda BAKTIR, Dr. Hikmet UNCU, Dr. Nilgün ACAR, Dr. F. Şebnem ERDİNÇ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
  
PANEL 
 
 Cerrahi Birimler ile İnfeksiyon Kontrol Ekibi İletişimi: Beklentiler, Sorunlar (2402 defa görüntülendi)314 - 350
Dr. Atilla ENGİN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
  
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir