Ara :     
 
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 1 Yıl: 2000
TURKISH JOURNAL OF HOSPITAL INFECTIONS Volume: 4 Issue: 1 Year: 2000
  Satın al  
 
 
Editörden (3 defa görüntülendi)3 - 4
  
DERLEMELER 
 
 Yenidoğan Birimlerinde Nozokomiyal İnfeksiyonlar (5246 defa görüntülendi)5 - 15
Dr. Asuman ÇELENK ÇOBAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Nozokomiyal Viral İnfeksiyonlar (2628 defa görüntülendi)16 - 23
Dr. Fahrettin ALBAYRAK, Dr. İsmail BALIK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Hastane Kaynaklı Paraziter İnfeksiyonlar (2887 defa görüntülendi)24 - 27
Dr. Gaye USLUER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Solid Organ Transplantasyonu ve İnfeksiyonlar (2917 defa görüntülendi)28 - 38
Dr. Fatih BULUCU, Dr. Levent DOĞANCI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
  
ORJİNAL ARAŞTIRMALAR 
 
 Böbrek Nakli Sonrası İnfeksiyon Gelişimi (5241 defa görüntülendi)39 - 46
Dr. Yusuf OĞUZ, Dr. Fatih BULUCU, Dr. Kayser ÇAĞLAR, Dr. Müjdat YENİCESU, Dr. Levent DOĞANCI, Dr. Abdülgaffar VURAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Nozokomiyal Menenjitler (2974 defa görüntülendi)47 - 50
Dr. Rabin SABA, Dr. Dilara İNAN, Dr. Filiz GÜNSEREN, Dr. Fatma T. ÖZÇELİK, Dr. Latife MAMIKOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi'nde 1993-1998 Yılları Arasında İncelenen Kan Kültürlerinin İrdelenmesi (3487 defa görüntülendi)51 - 57
Dr. Alaaddin PAHSA, Dr. Mustafa Fevzi ÖZSOY, Dr. Oral ÖNCÜL, Dr. Hakan ERDEM, Dr. O. Şadi YENEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
  
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir