Ara :     
 
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 2000
TURKISH JOURNAL OF HOSPITAL INFECTIONS Volume: 4 Issue: 2 Year: 2000
  Satın al  
 
 
Editörden61 - 62
  
DERLEMELER 
 
 Sağlık Personelinin İmmünizasyonu (2479 defa görüntülendi)63 - 83
Dr. Güler KANRA, Dr. Ateş KARA, Dr. A. Bülent CENGİZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Hastane Havalandırma-Klima Sistemleri (2471 defa görüntülendi)84 - 88
Mak. Müh. Fatma ÇÖLAŞAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 İnfeksiyon Kontrol Programlarının Maliyet-Yarar Analizi (1688 defa görüntülendi)89 - 91
Dr. Ata Nevzat YALÇIN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
  
ORJİNAL ARAŞTIRMALAR 
 
 Pseudomonas aeruginosa Suşlarının Yıllara Göre Antibiyotik Duyarlılığı (1873 defa görüntülendi)92 - 96
Dr. Kemalettin AYDIN, Dr. Rahmet ÇAYLAN, Dr. İftihar KÖKSAL, Dr. Serkan VOLKAN, Dr. Recep ÖKSÜZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Reanimasyon Ünitemizdeki Hastane İnfeksiyonları (1879 defa görüntülendi)97 - 100
Dr. Serpil EROL, Dr. Hüsnü KÜRŞAT, Dr. Zülal ÖZKURT, Dr. Mehmet PARLAK, Dr. Mehmet A. TAŞYARAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Cerrahi Kliniklerdeki Hastane İnfeksiyonlarının Hastanede Kalış Süresine ve Maliyete Etkisi (2009 defa görüntülendi)101 - 105
Dr. A. Tevfik SÜNTER, Dr. Yıldız PEKŞEN, Dr. Cihad DÜNDAR, Dr. Sevgi CANBAZ, Hem. Ayşe GÜÇLÜ GÖKTAŞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Koagülaz Negatif Stafilokokların Patojenitesi ve Antibiyotik Duyarlılığı ile Slime Pozitifliği Arasındaki İlişki (1809 defa görüntülendi)106 - 111
Dr. İlhan ÖZGÜNEŞ, Dr. Dilek YILDIRIM, Dr. Hasan ÇOLAK, Dr. Gül DURMAZ, Dr. Gaye USLUER, Dr. Yurdanur AKGÜN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Hekim, Hekim Adayları, Hemşire ve Laboratuvar Teknisyenlerinin Hepatit B ile İlgili Risk Algılamaları (3100 defa görüntülendi)112 - 118
Dr. Fevziye ÇETİNKAYA, Dr. Melis NAÇAR, Dr. Demet ÜNALAN, Dr. Ünal ERKORKMAZ, Dr. Yusuf ÖZTÜRK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
  
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir