Ara :     
 
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 3 Yıl: 2000
TURKISH JOURNAL OF HOSPITAL INFECTIONS Volume: 4 Issue: 3 Year: 2000
  Satın al  
 
 
Editörden119 - 120
  
DERLEMELER 
 
 Yanıklarda Hastane İnfeksiyonları (2736 defa görüntülendi)121 - 128
Dr. Kaya YORGANCI, Dr. İhsan ORUK, Dr. Erhan HAMALOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Fungal Hastane İnfeksiyonlarında Tanı (1763 defa görüntülendi)129 - 134
Dr. Beyza ENER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Nozokomiyal Patojen Olarak Klebsiella Türlerinin Mikrobiyolojik, Klinik ve Epidemiyolojik Özellikleri (2021 defa görüntülendi)135 - 143
Dr. Hakan AYDOĞAN, Dr. Ahmet BAŞUSTAOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
  
ORJİNAL ARAŞTIRMALAR 
 
 Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Uygunsuz Antimikrobiyal İlaç Kullanımının Doğrudan Maliyeti (1940 defa görüntülendi)144 - 149
Dr. Nilay BAHARLI ETİLER, Dr. Rabin SABA, Dr. Filiz GÜNSEREN, Dr. Latife MAMIKOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Bir Reanimasyon Ünitesinde Gözlenen Hastane İnfeksiyonları: Risk Faktörleri, Etkenler ve Antibiyotik Direnci (1883 defa görüntülendi)150 - 156
Dr. İffet PALABIYIKOĞLU, Dr. Melek TULUNAY, Dr. Mehmet ORAL, Dr. J. Sedef BENGİSUN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'nde Hastane İnfeksiyonları: 1998 Yılı Sonuçları (1980 defa görüntülendi)156 - 159
Dr. Zülal ÖZKURT, Dr. Serpil EROL, Dr. Mehmet PARLAK, Dr. Şerafettin YILMAZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde Nozokomiyal İnfeksiyonlar: 1998 (1839 defa görüntülendi)160 - 163
Dr. Mehmet Faruk GEYİK, Dr. Ömer Faruk KÖKOĞLU, Dr. Salih HOŞOĞLU, Dr. Celal AYAZ, Dr. Vuslat BOŞNAK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Cerrahi Merkezlerinde Ameliyathane Hava Temizliği Ölçümlerinde Farklı Yöntemlerin İrdelenmesi: Üç Merkezli Bir Çalışma (2404 defa görüntülendi)164 - 170
Dr. Bekir KOCAZEYBEK, Dr. Aylin ORDU, Dr. Abdullah AYYILDIZ, Dr. Mustafa ASLAN, Dr. Bingür SÖNMEZ, Dr. Cem'i DEMİROĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
  
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir