Ara :     
 
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ Cilt: 3 Sayı: 1 Yıl: 1999
TURKISH JOURNAL OF HOSPITAL INFECTIONS Volume: 3 Issue: 1 Year: 1999
  Satın al  
 
 
Editörden3
  
DERLEMELER 
 
 Kemik İliği Transplantasyonu ile İlişkili İnfeksiyonlar (1808 defa görüntülendi)5 - 21
Dr. Ömrüm UZUN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Hastane İnfeksiyonu Etkeni Gram Negatif Nonfermentatif Basiller ve Antibiyotiklere Direnç Sorunu (1899 defa görüntülendi)33 - 39
Dr. Deniz GÜR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
  
ORJİNAL ARAŞTIRMALAR 
 
 Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Nozokomiyal Sepsisler: İki Yıllık Sonuçların Değerlendirilmesi (1861 defa görüntülendi)40 - 44
Dr. Dilara ÖZCAN İNAN, Dr. Filiz GÜNSEREN, Hmş. Fatma ÖZÇELİK, Biy. Pınar ATAKAN, Dr. Meral GÜLTEKİN, Dr. Latife MAMIKOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Hastane Kökenli Stafilokoklarda Vankomisin ve Teikoplanin Toleransı (2001 defa görüntülendi)45 - 50
Dr. Gül DURMAZ, Dr. Dilek YILDIRIM, Dr. Aydın AYDINLI, Dr. Abdurrahman KİREMİTÇİ, Dr. Yurdanur AKGÜN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Nöroşirürji Yoğun Bakımında Nozokomiyal İnfeksiyonlar (1766 defa görüntülendi)51 - 54
Dr. Kağan TUN, Dr. Cüneyt TEMİZ, Dr. Ayhan ATTAR, Dr. Gökalp SİLAV, Dr. Nihat EGEMEN, Hmş. Tekmile KURNAZKÖSE, Dr. Ayşe WILLKE, Dr. Semih BASKAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Hastane İnfeksiyonlarından İzole Edilen MRSA Suşlarında Siprofloksasin ve Çoklu Antibiyotik Direnci (1801 defa görüntülendi)55 - 61
Dr. Mustafa ÖZYURT, Dr. Ali ALBAY, Dr. Şinasi Taner YILDIRAN, Dr. M. Ali SARAÇLI, Dr. Özgül KISA, Dr. Hüseyin GÜN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
  
 NosoLINE Projesi (1608 defa görüntülendi)62
Dr. Mehmet DOĞANAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
  
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir