Ara :     
 
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ Cilt: 3 Sayı: 4 Yıl: 1999
TURKISH JOURNAL OF HOSPITAL INFECTIONS Volume: 3 Issue: 4 Year: 1999
  Satın al  
 
 
Editorden171 - 172
  
 Açılış Konuşması (1694 defa görüntülendi)173 - 174
Dr. Mehmet DOĞANAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
  
DERLEMELER 
 
 Hastanelerde Temizlik, Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Tıbbi Atıkların Yok Edilmesi (3875 defa görüntülendi)175 - 183
Dr. Mustafa ÖZYURT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Yüksek Riskli Hastalar İçin Hastane Ortamı (1843 defa görüntülendi)184 - 188
Dr. Salih HOŞOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Moleküler Biyolojik Tiplendirme Yöntemlerinin Hastane İnfeksiyonlarında Kullanımı (1978 defa görüntülendi)189 - 195
Dr. Fatih KÖKSAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Hastanede MRSA Kontrol Politikası, MRSA Kolonizasyonunun Eradikasyonu (1909 defa görüntülendi)196 - 201
Dr. Bengül DURMAZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Yoğun Bakım Ünitelerinde P. aeruginosa, Acinetobacter ve Diğer Tedavisi Zor Gram Negatif Bakteriler (3029 defa görüntülendi)202 - 211
Dr. Halis AKALIN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Dirençli Gram Pozitif Bakteri İnfeksiyonları (1726 defa görüntülendi)212 - 221
Dr. Sercan ULUSOY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Beta-laktamazlar ve Hastane İnfeksiyonları Açısından Önemi (1826 defa görüntülendi)222 - 224
Dr. Haluk VAHABOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Cerrahi Alan İnfeksiyonlarının Etyoloji, Epidemiyoloji ve Laboratuvar Tanısı (1848 defa görüntülendi)225 - 230
Dr. Gülşen HASÇELİK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Protez İnfeksiyonları: Mikrobiyoloji ve Patogenez (1694 defa görüntülendi)231 - 234
Dr. Beril ÖZBAKKALOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Kontamine Kesici ve Delici Tıbbi Aletlerle Bulaşan İnfeksiyonlar ve Önlemler (1824 defa görüntülendi)235 - 239
Dr. Başak DOKUZOĞUZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
 Hastane Personelinde İnfeksiyon Kontrol Eğitiminin Değerlendirilmesi (1869 defa görüntülendi)240 - 243
Dr. Gaye USLUER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF 
  
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir